Výsledky voleb do studentské samosprávy

Ptáte se, co to ta studentská samospráva vůbec je? Členy studentské samosprávy jsou všichni studenti ubytovaní v příslušné koleji. Tito členové si na každé koleji volí svého představitele, jehož prostřednictvím mohou ovlivňovat chod příslušné koleje a dopomáhat tak ke zkvalitňování ubytovacích služeb.

Nezařazené

Americký trend u nás?

Zamysleli jste se někdy nad americkými filmy, kde do zaměstnání berou jen absolventy s životopisem obsahující co nejvíc mimoškolních aktivit (extracurricular activities) a dobrovolných prací (voluntary work)?

Nezařazené

Spolupráce SKM a PS očima studenta

“Kolik je třeba pracovníků Správy kolejí a menz (SKM) k zašroubování jedné žárovky? Žádný, to je věcí Provozu a služeb (PS)!”. Tak praví jedna stará anekdota z prostředí ZČU. Pravdou však je, že rozdělení kompetencí a odpovědnosti mezi tato dvě celouniverzitní pracoviště je komplikované a občas vede k nejrůznějším problémům…

Nezařazené