Studenti nad zlato

Analogie názvu známé české pohádky není vybrána náhodou. Některé katedry na ZČU se pomalu, ale jistě, dostávají do situace, kdy musí být štastné doslova za každého zájemce o jimi nabízený obor. K čemu to může vést?

Nezařazené

GRAS – nová příležitost

Když před rokem vznikla nová Studentská komora AS ZČU, stanovila své cíle, mezi nimiž byla mimo jiné i snaha o rozšíření a zkvalitnění studentských aktivit na ZČU. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle měl být jakýsi fond pro jejich financování, který by byl alespoň částečně spravován studenty. Před několika měsíci podobný návrh přišel i z rektorátu, a to dokonce i s konkrétní nabídkou uvolnění části rozpočtové rezervy ve výši 1 500 000 Kč.

Nezařazené

Stavba satelitu na ZČU v Plzni

I když se to může zdát neuvěřitelné, skutečně od ledna 2009 spouštíme na Fakultě elektrotechnické, katedře aplikované elektroniky a telekomunikací, výzkum a vývoj malého pikosatelitu typu Cubesat. Výzkum je podporován Grantovou agenturou České Republiky (GAČR) v rámci řešení projektu „Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů“. Tato mimořádná příležitost umožňuje zapojení nadaných studentů, doktorandů a pracovníků univerzity do ve světě rozšířeného programu vývoje pikosatelitů třídy CubeSat i zde u nás na ZČU v Plzni.

Nezařazené

Pojďte s námi na ples!

Dioné si Vás dovoluje upozornit na blížící se Studentský ples, který připravují některé studentské organizace fungující na naší univerzitě (konkrétně Dioné, ESN, IAESTE, Rádio Bomba a SK AS ZČU).

Nezařazené

Má smysl se proti Bílé knize bouřit?

Ve čtvrtek 12. 2. 2009 se v Praze z iniciativy právě pražských studentů sešli zástupci studentských komor akademických senátů pedagogických fakult a diskutovali o otázkách souvisejících s Bílou knihou terciárního vzdělávání.

Nezařazené

Strašák jménem Bílá kniha aneb proč jsme nepodepsali Hradecké prohlášení

V současné době zaplavuje akademické obce řady českých vysokých škol vlna odporu proti Bílé knize terciárního vzdělávání, z jejíchž základních principů se má vycházet při přípravě věcného návrhu nového zákona o terciárním vzdělávání. V této souvislosti vzniklo na začátku února tzv. Hradecké prohlášení, jehož autoři, vesměs lidé z akademických senátů univerzit a jejích součástí, označují knihu za nebezpečný dokument ohrožující fungování českých vysokých škol a vyzývají k jeho ráznému odmítnutí.  V tomto článku vysvětlujeme, proč se s uvedenou výzvou našich kolegů nemůžeme ztotožnit…

Nezařazené