Volby do AS ZČU 2009

Nejrůznějších hlasování proběhne letos na naší univerzitě opravdu hodně. Na rozdíl od voleb děkanů FF a FEK, kde rozhodují pouze akademičtí senátoři příslušných fakult, se však tohoto budou moci zúčastnit všichni členové akademické obce ZČU. V druhém listopadovém týdnu totiž proběhnou volby do Akademického senátu ZČU. Ve stejném období budou na FAV, FEL a FPE vybírat své fakultní senátory. Strojaře pak čekají volby do “malého” senátu již na konci října.


(článek je průběžně aktualizován, najdete v něm prezentace kandidátů do AS ZČU z řad studentů a doktorandů ZČU)

Nezařazené

Prestiž univerzity

Přinášíme vám zajímavý příspěvek vedoucího Katedry matematiky FAV prof. RNDr. Pavla Drábka, DrSc. věnovaný otázce prestiže naší univerzity především v souvislosti s vědeckou výkonností jejích akademických pracovníků…

Nezařazené

STUDENTSKÉ NEČTINY 2009

Ve dnech 9. – 11. 10. 2009 se uskutečnil 2. ročník výjezdního zasedání aktivních studentů naší univerzity působících ve studentských komorách akademických senátů, zástupců studentských organizací, kolejních samospráv, studentských médií a dalších.

Nezařazené