Co přinese přechod k systému ECTS?

Naše univerzita v současné době dokončuje úplný přechod k Evropskému kreditnímu systému (ECTS – European Credit Transfer System). Jeho cílem je, zhruba řečeno, zajistit, aby kredit získaný na různých univerzitách v rámci Evropské unie měl stejnou váhu, což by umožnilo bezproblémové uznávání zahraničních studijních pobytů…

Nezařazené

Vysoké školy možná čeká významná změna systému financování

V současné době se připravuje zásadní změna systému financování českých vysokých škol. Její realizace by měla být postupně zahájena od roku 2011. Ačkoliv všechny předložené návrhy jsou pouze předběžné a dají se v nich očekávat výrazné úpravy, je již nyní vcelku jasné, jakým směrem by se plánované změny měly ubírat.

Nezařazené

Nové vedení AS ZČU

Ve středu 6. ledna proběhlo ustavující zasedání Akademického senátu ZČU vzešlého z listopadových voleb. Hlavním bodem byla volba představitelů senátu.

Nezařazené