Volby do AS ZČU a dodržování předpisů univerzity

Listopad bude na ZČU ve znamení voleb. Rozhodovat by se mělo o složení Akademického senátu ZČU a nově obsazeno bude rovněř 5 fakultních senátů (FAV, FEK, FEL, FPE a FUD, přičemž FST volila už v říjnu). Na dvou fakultách (FEK a FEL)  by pak měly proběhnout volby děkanů. O všech těchto hlasováních Vás bude náš server podrobně informovat. Zatím se však sami potýkáme s nedostatkem informací v důsledku nedodržování příslušných lhůt stanovených ve volebních řádech…

Nezařazené