Pravidla pro promíjení poplatků za delší studium

Nezanedbatelné části studentů ZČU se ze zákona týká povinnost platit poplatek za překročení standardní doby studia o více než jeden rok (sčítají se přitom předchozí studia stejného typu). Jedná se o poměrně vysokou částku (až 18 000 Kč za každý započatý půlrok), přičemž vybrané peníze jdou do stipendijního fondu ZČU. Řada studentů, jichž se toto týká, pak pochopitelně podávají žádost o prominutí části poplatku. Dosud nebyla stanovena jasně platná pravidla pro to, kdy je část poplatku (popř. poplatek celý) prominuta. To se však nyní změnilo… 

Nezařazené

Zveřejňování kvalifikačních prací a ochrana duševního vlastnictví

Mezi evergreeny českého vysokého školství patří otázka zveřejňování kvalifikačních prací (bakalářek, diplomek, disertací). Na jedné straně je snaha o maximální otevřenost a transparentnost vycházející z toho, že studium na VŠ by měla být “věc veřejná”. Na druhé straně je zde však ochrana duševního vlastnictví, které může být v pracích tohoto typu obsaženo. Podívejme se, jakým způsobem se s touto otázkou nově vypořádává ZČU…

Nezařazené

Univerzitní upír vysál přes 200 lidí

V minulém týdnu probíhal na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň již 15. semestrník dobrovolného dárcovství krve  Univerzitní upír. Účast byla velmi slušná a i s dalším akcemi realizovanými v rámci tohoto semestrníku mohli být organizátoři z řad týmu SKVAIP a Studentské komory AS FPE nadmíru spokojeni…

Nezařazené

Výsledky voleb do AS ZČU

Volební komise zveřejnila předběžné výsledky voleb do AS ZČU. Pojďme se podívat, kdo nás bude zastupovat v následujících 2 letech v nejvyšším samosprávném orgánu univerzity…

Nezařazené

Transfer znalostí na ZČU a jeho perspektivy

V posledních letech se vedle klasických dvou rolí vysokých škol (vzdělávání a věda) dostává do popředí i tzv. třetí role, která zahrnuje (volně řečeno) spolupráci s dalšími subjekty a službu veřejnosti. Významnou složkou této třetí role je i transfer znalostí, ať už jej chápeme v užším smyslu slova jako přenos do praxe a komercionalizaci na VŠ dosažených vědeckých výsledků, či v obecnější rovině jako jakoukoliv spolupráci s externími subjekty opírající se o znalosti a zkušenosti aktérů z vysoké školy. Na ZČU je tomuto tématu věnována především v posledních měsících značná pozornost, výsledky jsou však zatím spíše rozpačité…

Nezařazené

Výběrová řízení – noční můra (nejen) ZČU

Od 1. dubna 2012 platí v Čechách nový zákon o veřejných zakázkách, který s velkou slávou přijali naši zákonodárci s cílem zprůhlednit výběrová řízení a omezit korupci, k níž při nich v minulosti docházelo. Očekávání byla velká, to, zda se podařilo v této oblasti docílit nějakého zlepšení, pak bude možné říci až s delším časovým odstupem. Již nyní je však jasné, že zákon dostává do velmi nepříjemné situace české vysoké školy včetně naší univerzity…

Nezařazené