Oficiální směrnice ke zkoušení na ZČU

S blížícím se zkouškovým obdobím vzniká otázka, jakým způsobem by vlastně zkoušky na naší univerzitě měly probíhat. V této souvislosti byly připraveny pokyny upravující průběh zkoušení. Některé z nich vám možná přijdou trochu nezvyklé. Na druhé straně, jsou vyučující, kteří se jimi řídí již řadu let, a proto jim určitě nebude jejich dodržování dělat žádné problémy…:)

 

Pokyny pro zkoušející

1. Před zahájením zkoušení vysvětlete zkoušenému, že na správnosti jeho odpovědí
závisí celá jeho další odborná kariéra, a tedy vlastně celý život. Zdůrazněte mu hned na
začátku vážnost situace.

2. Začněte vždy nejtěžší otázkou. Je-li první otázka dostatečně složitá, zkoušený znervózní
a nebude schopen odpovídat ani na další, sebelehčí otázky.

3. Ke zkoušenému se chovejte přísně a zdrženlivě, k dalším zkoušejícím naopak vesele
a žoviálně. Čas od času se na ně obracejte a jízlivými poznámkami a zesměšňujte odpovědi
zkoušeného. Chovejte se přitom, jako by v místnosti nebyl.

4. Donuťte zkoušeného, aby při řešení úlohy postupoval vaším způsobem, zejména
je-li to způsob neobvyklý. Během řešení doplňujte různá další omezení a předpoklady,
dávejte dodatečné otázky a pokyny. Tímto způsobem je možno i jednoduchou úlohu učinit
dostatečně obtížnou.

5. Nechte zkoušeného udělat triviální chybu, aby si nad ní lámal hlavu co možná nejdéle.
Jestliže hrozí nebezpečí, že na chybu přijde sám, rychle mu ji opravte, dříve než se mu
podaří najít správný postup.

6. Když zkoušený začne tonout a neví kudy kam, zívněte a přejděte k další otázce.

7. Čas od času se při zkoušení ptejte: ”Copak jste se to neučili na základní škole?”

8. Nedovolte zkoušenému, aby kladl vyjasňující otázky a nikdy neopakujte vlastní
vysvětlení nebo tvrzení.

9. Každou chvíli se zkoušeného ptejte, jestli není nervózní.

10. Pokud jsou zkoušející dva, musí se posadit tak, aby se zkoušený nacházel v křížové
palbě jejich pohledu. Ptejte se vždy v okamžiku, kdy je zkoušený obrácen k druhému zkoušejícímu.

11. Při zkoušení si berte tmavé brýle – neproniknutelnost znervózňuje.

12. Zkoušení ukončete ponurou výzvou: ”Počkejte za dveřmi, budete zavolán!”

Zdroj: S. D. Mason, Proceedings of the IRE, 1965. (překlad I. Štoll, Mechanika 1995)

Redakce Dioné přeje všem čtenářům veselé Vánoce, šťastný nový rok a hodně úspěchů ve zkouškovém období!

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.