Doktorandem na FEL? Proč ne?!

Přinášíme Vám rozhovor s nynějším doktorandem na FEL Ing. Oldřichem Řezníčkem z Katedry elektroenergetiky a ekologie z oddělení techniky vysokého napětí/EMC.

Co jsi vystudoval na FEL?
Vystudoval jsem Elektrotechniku a infomatiku, poté jsem vystudoval titul inženýra v oboru Elektroenergetika. Po absolvování inženýrského studia jsem zvolil oddělení EMC, kde chci absolvovat Ph.D. studium, protože zde se setkává teorie s praxí (široká teorie s konkrétními problémy z praxe). Zvolil jsem to, protože chci pokračovat v seberealizaci doktorského studia v zajímavém prostředí laboratoře EMC a TVN, kde se člověk setkává a je zapojen do zajímavé problematiky z praxe, která se týká EMC. Tj. Moderní elektrotechnická zařízení s měřením z oboru. V praxi to znamená mnoho unikátních elektrických zařízení, se kterými se člověk setká v současném běžném životě jen zřídka.

Jaké je téma Tvé disertační práce a čím se zabývá?
Mé téma zní: Elektromagnetická odolnost elektrických zařízení vůči elektromagnetickým vlivům. Zajímá část mé práce je zkoušení High-Tech zařízení z komerčního sektoru, kdy kromě poznatků souvisejících s disertační prací, je možné se setkat se zajímavostmi, z mého osobního hlediska.

Kdo je tvůj školitel a jak na něj pohlížíš?
Můj školitel pro disertaci je pan doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. Pan docent je v první řadě odborník ve svém oboru, který kromě rozsáhlých a širokých teoretických znalostí má mnoho praktických zkušeností. Také nelze opomenout jeho velmi vstřícný přístup a přátelskou atmosféru, což já osobně považuji za velké plus.

Hodně mluvíš o EMC, co to znamená EMC?
EMC-Elektromagnetická kompatibilita. Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektrického zařízení pracovat v elektromagnetickém prostředí a svojí činností nepřípustně neovlivňuje ostatní zařízení. Lidsky, bych to přiradil k životu na koleji, být nevyrušitelný a nevyrušit.

Co může Vaše oddělení EMC nabídnout studentům – např. bakalářské nebo diplomové práce?
Studenti mohou očekávat aktuální zajímavé problémy vyplývající z praxe. To je vše, co k tomu mohu povědět, jinak garantujeme výuku např. KEE/TVN nebo KEE/EMC a jiné předměty.

Jaké měření pro Tebe bylo nejzajímavější, týkající se Tvé práce v EMC oboru?
Zajímavé je vše, především úžasná je pestrost ve zkoušení zařízení. Velice zajímavé pro mě bylo měření EMC např. bit-coinmatu (bankomat měnící virtuální měnu v reálnou). Dále to bylo měření na trolejbusu, až po interaktivní zařízení pro mateřské školky.
Na každém z těchto zařízení bylo prováděno široké spektrum zkoušek, kdy se člověk může a musí detailně seznámit s funkcí konkrétního zařízení, pro mě jako člověka zvídavého je to naplňující a zajímavé.

Máš nějaké veselé příhody z práce u Vás v laboratoři?
Ano mám, při testování odolnosti bankomatu jsme si vyzkoušeli, že je možné si z něj pustit hudbu z Youtube.com. Komu se toto podaří při výběru peněz z bankomatu?
Kromě toho se v naší laboratoři měří vysoké napětí, což přímo nesouvisí s mojí disertační prací, ale mohu být zapojen do tohoto dění. Je dobré pozorovat, jak se chovají různé druhy výbojů (od přeskoku oblouku na izolátoru, přes výboje ve vakuu, po plazivé výboje na skleněné desce, což jsou zajímavé ukázky, které pozorovatele seznámí s chováním vysokého napětí v prostředí.
Ještě bych zmínil další zajímavost k mé disertační práci – určitě každý viděl nějaký americký film o výbuchu atomové bomby. I toto souvisí s mou disertační prací, ačkoliv snad pouze teoreticky. Týká se to chování elektrických zařízení, při vzniklém nukleárním elektromagnetickém pulsu, který vzniká v důsledku výbuchu atomové bomby. Zajímavé je srovnání vědeckých poznatků s výše zmíněnými filmy. Mimo jiné existují i prostředky elektromagnetického boje, a to je narušení EMC protivníka. Tím se také zabývám, ale toto je převedeno do vojenské techniky.

Co si myslíš, že Ti dá doktorské studium na FEL?
Především prohloubení mých odborných znalostí v mém teoretickém, výzkumném i praktickém smyslu a schopnosti prezentace před odbornou i neodbornou veřejností. A to i v jiných státech v cizích jazycích. Každý student doktorského studia se učí cizí jazyky a zúčastní se zahraničních stáží a mezinárodních konferencí. Považuji to za plus ve svém poznání a získávání všeobecných i teoretických poznatků.

Co plánuješ po dokončení doktorského studia získání titulu Ph.D.?
V první řadě to oslavím! Pokračoval bych získáním zaměstnání v tomto oboru nebo oboru příbuzném.

Plánuješ být docent nebo profesor?
Nejspíše ne, ale lidské osudy jsou nevyzpytatelné. A konec konců, každý je strůjcem současného i budoucího života.

Zkus srovnat Bc. Studium, Mgr. a Ph.D studium.
Chceš srovnat nesrovnatelné. S vývojem osobnosti člověka jdou v ruku v ruce na něj kladené požadavky, včetně studijních i životních.

Jaký je Tvůj vztah k ZČU a přímo FEL?
Upřímně během studia, od chvíle radosti z pochopení problematiky VŠ, po okamžiky zoufalství při řešení neřešitelných situací při studiu (matematika), hlavně v Bc. studiu se tyto pohledy změnily od kladných po záporné se stejnou periodou jako střídavý elektrický proud. Postupně jsem, ale dospěl k tomu, že na ZČU a především FEL nedám dopustit a jsem hrdý, že jsem jejím absolventem a studentem doktorského studia na KEE.

Jak vnímáš naší FEL ve srovnání jinými FEL v ČR?
Samozřejmě pozitivně, jsem jejím absolventem a doktorandem. Jako každého v našem ne úplně lehkém oboru. Ale je třeba každého vnímat individuálně. Není dobře lidi jakkoliv škatulkovat podle jejich VŠ či fakult, dosažených úrovní vzdělání a pracovních pozic. Lidé jsou lidmi a je nutno je brát podle jejich osobních kvalit.

Jak si vnímal Plzeň jako město při příchodu na VŠ do prvního ročníku Bc. studia a jak ji vnímáš teď?
Na to odpovím trochu jinak, do Plzně jsem dorazil jako student prvního ročníku SPŠE v 15 letech. Kluk z vesnice jako já, vnímal Plzeň pozitivně a jako obrovské město, kde se stále něco děje. Po nastoupení na FEL jsem si toto naše město velmi oblíbil. A proč se tak stalo? Protože doba strávená v Plzni jsou má léta nejbezstarostnějšího období života. Postupem času se Plzeň stala mým druhým domovem. Nejen kvůli Prazdroji.

Co bys vzkázal budoucím i současným studentům naší FELky i naší univerzity?
Studujte tak, abyste získali znalosti a hlavně s radostí. Při Vaší zábavě využívejte Vámi získané zkušenosti. Hlavně aby vše bylo k Vaší spokojenosti!

Dioné děkuje Ing. Oldřichovi Řezníčkovi za zajímavý a přínosný rozhovor a přeje mu hodně štěstí při studiu.

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.