Jít znovu do prváku?

Čas od času potká některé studenty nemilá situace, že musí ukončit studium nebo je jim studium ukončeno. Přináším Vám praktické informace a vlastní poznatky, jelikož jsem se hlásil znovu do prvního ročníku a tzv. “recykloval”. Přináším taktéž informace od jiných studentů.

 

Studuji na FEL bakalářský studijní program. Nastoupil jsem do prvního ročníku plný nadšení a plný motivace. Ze všech nových informací jsem byl velmi zanícený. Následně druhý semestr jsem začal lenivět a přestal jsem chodit na přednášky, což mělo za následek, že jsem mnoho zkoušek a zápočtů nedělal, chybělo mi pět předmětů z prvního ročníku. Podmínky pro postup do druhého ročníku, čtyřicet kreditů a vážený studijní průměr 3,40, jsem ale splnil. Pět nesplněných předmětů je přeci jen mnoho, a proto jsem si podal přihlášku do prvního ročníku na stejný studijní obor, (tzv. “recykloval”). Po opětovném přijetí jsem si nechal nějaké předměty uznat, ale některé ne, protože se říká: “Opakování je matka moudrosti.”. Teto krok mi pomohl obnovit si znalosti z předmětů, ve kterých jsem byl slabší, nebo mi dělaly problém. Minulý akademický rok jsem splnil předměty, které mi chyběly a všechny zapsané předměty z vyššího ročníku, byly jen dva, ale díky tomuto kroku, mám v nynějším akademickém roce volnější rozvrh. Z mé vlastní zkušenosti chci Vám, milí čtenáři, poradit, kdyby Vás tato nepříjemná situace očekávala, abyste měli snadnější rozhodování.

 

Na studijním oddělení FEL radí studentům, kteří jsou ve třetím ročníku, mají jít ke státnicím a chybí jim jen jeden předmět, který podruhé neudělali, aby “recyklovali”. Studijní řád hovoří jasně – opětovné nesplnění předmětu znamená ukončení studia ze strany fakulty. Nyní lidsky: „Pro studenty, kteří ani napodruhé předmět nesplnili, to znamená vyhazov ze školy.“

 

Další případ, kdy musí být studentům ukončeno studium ze strany fakulty, je, pokud studenti ve vyšších ročnících nesplní podmínky v průběhu studia. Student je povinen, na konci každého akademického roku mít vážený studijní průměr menší než 3,40. Když jsem nastupoval poprvé do prvního ročníku, na úvodním soustředění pro první ročníky nám přednášel bývalý proděkan FEL pro pedagogickou činnost pan doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. a ten řekl velmi moudrou větu: “Vážený studijní průměr 3,40 není 3,41 ani 3,42!” Osobně jsem si tuto větu vzal k srdci. A další podmínkou je mít v průběhu studia splněno 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry. Znám pár lidí, kterým bylo na této podmínce ukončeno studium na univerzitě.

 

Co dělat pokud ukončíte studium ať už sami nebo nedobrovolně a nehlásíte se znovu do prváku?

Já osobně bych hned v nejbližší úřední den šel vyřídit patřičné formality na Úřad práce v blízkosti svého trvalého bydliště a začal bych si hledat práci. V následujících větách Vám poskytnu informace od jednoho nejmenovaného studenta, kterému se to přihodilo, a jak následně jednal.

 

Co jsi udělal, když si v srpnu ukončil studium?

Neváhal jsem a šel si zjistit informace na Úřad práce v místě svého trvalého bydliště, toto jednání bych poradil všem. Ale byl jsem opětovně přijat do prvního ročníku na jinou fakultu, takže mi opadlo vyřizování věcí na úřadě.

 

Je tu další student, který si nepřál být jmenován a poskytl mi pár informací o své recyklaci.

Nastoupil jsem do prvního ročníku na FEL, který jsem zvládl s přehledem, protože jsem měl skvělý základ z mé bývalé střední školy. Přišel druhý ročník a já jsem začal zjišťovat, že to nebude vůbec jednoduché. Po zimním zkouškovém období ve druhém ročníku, mi chyběly dva předměty a já si říkal, že to nějak zvládnu během semestru splnit, ale mé očekávání se nenaplnila, jak jsem si myslel. Pokračoval jsem ve studiu a šel do třetího ročníku, opakoval jsem více než tři předměty a dva z těchto předmětů jsem podruhé neabsolvoval – tak mi bylo ukončeno studium. Přihlásil jsem se znova do prvního ročníku, jelikož jsem byl předtím ve třetím ročníku, tak jsem měl mnoho předmětů uznáno z předchozího studia. Nový akademický rok jsem začal s nadšením a studoval poctivě, ale bohužel jsem začal do mého studia pracovat a neměl jsem čas chodit do školy a jsem letos znovu v prvním ročníku, jsem si plně vědom, že jsem udělal podobnou chybu několikrát po sobě, ale nyní to už dostuduji. Ale kvůli těmto „blbostem“ už platím za studium, proto je lepší studovat a dávat tomu vše možné úsilí. Pokud mohu být tak smělý a poradit studentům, nerecyklujte a studujte, je samozřejmostí, že si chtějí studenti užívat volnosti, ale nesmí to zasahovat do Vašeho studia.

 

Tyto informace jsou jen orientační a ze zkušeností studentů, které tato nepříjemnost potkala. Doufám, že Vám tyto informace budou užitečné a pomohou Vám, milí čtenáři.

 

Jménem Dioné Vám přeji mnoho úspěchů a snad nebudete muset takovouto situaci řešit.

 

 

Mnoho štěstí v akademickém roce 2015/2016 a po celou dobu studia Vám přeje Dioné J.

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.