Rozhovor s pořadatelem Roadshow Miroslavem Procházkou

Máme pro Vás rozhovor s pořadatelem Roadshow, Miroslavem Procházkou.

 

Co můžeš povědět o Roadshow?

Roadshow je situovaná převážně kvůli propagaci YouthSpeak. YouthSpeak je kampaň vytvořená z globální společnosti AIESEC, která má za účel, aby mladí lidé a převážně studenti po celém světě měli možnost změnit svět. Spočívá to v tom, že nám tady vyplní dotazník, ve kterém odpoví, co je podle studentů největší problém dnešní doby. Po vyhodnocení získaných informací z těchto dotazníků se půjde přímo za OSN a sdělí se jim, co nejvíce trápí mladé lidi v dnešní době a co je třeba změnit. OSN má mnohem větší pravomoc než naše organizace. Následně by OSN měla jít za vládami konkrétních zemí a snažit se o nějakou změnu. OSN si myslí, že síla je právě v mladých lidech a vkládá do nich naději a podle nich právě mladí lidé mohou hodně změnit a dokázat, proto jsou na ně cíleni. S tímto projektem je také spojená akce Global Goals (světové cíle), která spadá přímo pod OSN. Na posledním velkém shromáždění se stanovilo 17 priorit, největších globálních problémů, které se mají vyřešit do roku 2030. To znamená, že lidé v OSN si dali předsevzetí, aby se tyto problémy zcela vymýtili. Ty problémy jsou například, aby nebyla na světě chudoba, aby byl dostatek pitné vody, energetická soběstačnost, rovnoprávnost mezi muži a ženami nebo udržitelný ekonomický a globální rozvoj. Na tyto problémy navazujeme my AIESEC, pomocí této akce se snažíme pomoct právě OSN a také sobě, snažíme se dostat více do povědomí studentů a nabízíme studentům členství v naší organizaci, dále tu nabízíme studentům stáže, převážně do Kolumbie. Nabízíme i kulturní stáže. Pokud mají lidé nějaký názor na dnešní problémy a chtějí něco změnit a rozvíjet se, mohou se k nám přidat, protože jsme celosvětová organizace, máme mnoho partnerství s firmami a univerzitami.

 

Jak zatím hodnotíš účast na této akci?

Reálně jsem očekával více lidí, ale protože jsem zatím žádnou podobnou akci nedělal, tak to nemám s čím srovnat. Ale na druhou stranu jsem upřímně rád, že se mnoho studentů zapojilo do vyplnění delšího dotazníku, protože je to dotazník cca na 10 minut. Stále je to přijatelně úspěšné, protože to není propadák, ale na druhou stranu není to ani veliký zázrak, ale ten počet vyplněných dotazníků považuji za uspokojivý.

 

Mluvil jsi o stážích, nabízíte i stáže pro technické obory?

Bohužel technické stáže nespadají pod nás. Co se týče technických oborů, pouze IT, ale nabízíme převážně marketing.

 

Co obnáší členství ve Vaší organizaci?

Ptáš se mě jako nováčka, ale nevadí :). Když to řeknu ze svého pohledu, obnáší to práci v týmu na nějakém velikém projektu, který může pomoct lidem, jedná se hlavně o pomoc mezi lidmi. Já dělám kulturní projekty a pomocí těchto projektů si mohou lidé zlepšit angličtinu, to je u nás veliké plus a to také láká lidi. Dále se mohou lidé zbavit předsudků vůči rozdílným kulturám a náboženství. Toto já osobně považuji za největší plus. My jsme otevřeni všem lidem a všem názorům. V AIESEC jsou převážně lidé, kteří jsou otevření. Já jsem se přidal do AIESEC, protože jsem se chtěl aktivně zapojit do mladého kolektivu, užívat si společnost a osobně se rozvíjet. AIESEC také může pomoci lidem, kteří mají např. problém s vystupováním, komunikací s lidmi nebo prezentací a my těmto lidem pomáháme to zlepšit, aby byly komunikativní, nedělaly jim problém prezentace či vést tým.

 

Jakou budete plánovat akci v nejbližší době?

Budeme pořádat cestovatelský večer, který je populární. Je skvělé, že se mohou studenti něco dozvědět o konkrétní zemi, kam chtějí jet, dále to je také pro lidi, kteří se chtějí dozvědět něco o stážích. Za delší dobu bude opět Roadshow, pořádána nejspíše na Právnické fakultě, protože v naší organizaci máme nejvíce studentů z FPR.

 

 

Dioné děkuje Miroslavu Procházkovi za poskytnutí informací a rozhovor.

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.