Soutěž o vzhled FAV triček

Pojďte si zasoutěžit… (už máme něco jako 53 + 7 návrhů) – zbývá 3, 2, 1 … 0 dnů!

O co jde?

Současný vzhled FAV triček.

Každý z vás již měl možnost potkat takzvané FAV tričko. Design tohoto trička je (doslova) z minulého století a většina jeho nositelů ho má na sobě jen po nezbytně nutnou dobu. Naštěstí nyní je šance toto změnit. Každý student i nestudent má šanci navrhnout vlastní design FAV trička a možná za to i něco získá.

Zadání

Vytvoření grafického návrhu FAV triček, jež nahradí v blízké budoucnosti trička současná. Trička budou prezentovat Fakultu aplikovaných věd spadající pod Západočeskou univerzitu v Plzni.

Poznámky k zadání

 1. FAV je tvořena pěti katedrami: Katedra fyziky, Katedra informatiky a výpočetní techniky, Katedra kybernetiky, Katedra matematiky, Katedra mechaniky. Mohlo by být zajímavé každou z nich na tričku nějak znázornit.
 2. Do trička je možné zakomponovat oficiální logo ZČU.
 3. Trička budou mimo jiné používána při DOD (Den Otevřených Dveří), kdy je potřeba, aby bylo na první pohled jasně poznat, že jeho nositel je součástí vysoké školy a nikoliv “pouze” návštěvník.
 4. Trička nesmí vypadat příliš jako reklamní předmět. Ideální stav je takový, kdy tričko bude dostatečně “in”, aby si ho jeho majitel nebál vzít “mezi lidi”.
 5. Trička musí být technologicky vyrobitelná ve větším množství za přijatelné náklady. Není v našich silách konzultovat každý návrh s reklamní dílnou. Proto se prosím obecně vyvarujte přílišným detailům, velké tisknuté ploše a návrhům, které by nutili dělat nažehlování v několika fázích.
 6. Autor může dodat návrh i se střihem trička. Předpokládá se, že trička se budou vyrábět v pánské a dámské variantě.
 7. Počet studentů, kteří se do projektu zapojí není nijak omezen, ovšem platí, že studenti by sobě měli být konkurenty, nikoliv spolupracovníky.
 8. Po ukončení přijímání návrhů budou moci studenti hlasovat na http://dione.zcu.cz o “oblíbence publika”, jež dostane nějakou menší cenu přímo od redakce Dioné.
 9. Výběr nejlepšího návrhu bude provádět vedení FAV.
 10. Vítězný návrh / vítězné návrhy budou zvěčněny v podobě fyzické realizace triček, rozhovoru s autorem / autory na http://dione.zcu.cz a odměny přímo od vedení FAV.
 11. Návrh je nutné odevzdat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: picca@students.zcu.cz do 23:59 22.11.2009. Odevzdaná práce musí obsahovat všechny potřebné zdrojové soubory pro export ve vysokém rozlišení a vyexportovaný náhled ve formátu jpeg. Současně musí být v těle e-mailu uveden kontakt na autora návrhu.
 12. Metoda, kterou budou trička vyráběna, umožňuje použití pouze 4 barev (do tohoto počtu se nepočítá podkladová barva, nebo-li barva trička) a neumožňuje vytváření barevných přechodů. Barvy mohou být použity v rozumné míře jakékoliv. Silně proto doporučujeme odevzdat návrh ve vektorech a bez barevných přechodů. Návrhy v rastru jsou také přijatelné. Zkusíme je do vektorů převést, ale je nemalá pravděpodobnost že převod nebude možný a tudíž nebude návrh moci být vybrán jako vítězný.
 13. Každý může odeslat kolik návrhů uzná za vhodné. Ovšem pozor za posílání tisícovky e-mailů můžete být diskvalifikováni :o)
 14. Zúčastnit se může každý. Není tedy podmínkou být studentem ZČU.
 15. Trička, na něž se bude tisknout mohou být, i barevná.
 16. Každý autor, jež odešle svůj návrh automaticky souhlasí s licencováním svého návrhu pod GPLv3.
 17. Fakulta odmění autora vítězného návrhu přiměřenou finanční odměnou v řádu jednotek tisíců Kč.
 18. Vedení FAV při výběru vítězného návrhu přihlédne k výsledkům studentského hlasování.
 19. Fakulta si vyhrazuje právo nevybrat žádný návrh jako vítězný.
 20. Fakulta si vyhrazuje právo jakýkoli návrh, nebo osobu v kterýkoliv moment vyřadit ze soutěže a to bez udání důvodu.
 21. Fakulta si vyhrazuje právo upravovat pravidla soutěže až do 7 dní před ukončením přijímání návrhů.
 22. S veškerými dotazy na specifikace, přání, předběžného schválení návrhů a podobné se obracejte na výše uvedený e-mail, nebo níže do diskuze.
 23. Existuje nové logo FAV a autor ho může použít při tvorbě návrhu. Toto logo je vedením fakulty upřednostněno před starým logem. Autoři by se měli vyvarovat použití starého loga.
 24. Pro zjednodušení mohou autoři použít vzorový obrys trička. Jde o formát svg, s kterým umí pracovat například Inkscape.
 25. Pro zjednodušení odevzdávání návrhů nepodmiňujeme zařazení návrhu do soutěže splněním všech podmínek (export, zdrojové soubory ve vektorech). V případě vybrání návrhu jako vítězného musí jeho autor dodat všechny potřebné podklady dle pravidel. Jinak by návrh byl vyřazen ze soutěže.

Soutěžní návrhy

[bg|2009_fav_tricka]

 


Mimosoutěžní návrhy

Některé návrhy ani s přimhouřením oka nemohou splnit vstupní podmínky. Jelikož by ale nebylo fér neodměnit autory za jejich snažení, vystavíme je i když jen jako nesoutěžní.

[bg|2009_fav_tricka_nesoutezni]

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.