Předběžné výsledky voleb do AS ZČU

Pojďme se podívat, jak dopadlo hlasování do univerzitního senátu…


Letošní volby přinesly celou řadu překvapení. Jejich kompletní výsledky si je možné stáhnout ZDE. Dioné rovněž přináší stručný komentář k výsledkům v jednotlivých volebních celcích.


FAV – V akademické části se prosadili kandidáti z KIV a KKY, naopak neuspěli (až na RNDr. Petra Tomiczka, CSc.) zástupci KMA. Výrazné posílení pozic KKY a KIV na úkor KMA bylo patrné i v souběžně konaných volbách do senátu fakulty, kde obě uvedené katedry budou mít nově po 5 zástupcích, zatímco KMA již pouze jednoho (oproti 5 v minulém volebních období). Ve studentské části provázela volby do AS ZČU velmi nízká účast (jen asi 6 %), prosadili se studenti navazujícího studia matematiky Bc. Kristýna Hadašová a Bc. Martin Ptáček   


FEK – Jednoznačnou vítězkou voleb v akademické části se stala předsedkyně fakultního senátu Ing. Hana Kunešová, jejíž volební výsledek 41 hlasů z celkem 51 odevzdaných volebních lístků nemá na ZČU obdoby. Mandát si udržela i PhDr. Věra Dvořáková, novými tvářemi v univeritním senátu jsou Ing. Josef Červený,Ph.D. a PaedDr. Dana Egerová. Ve studentské části skončily volby výrazným vítězstvím chebských kandidátů Daniela Vajdy a Zuzany Malé. Ti porazili současné senátory Bc. Pavlu Boháčovou a Bc. Lukáše Lva. Svoji roli sehrál především fakt, že v Chebu byl o volby mezi studenty znatelně vyšší zájem než v Plzni.


FEL – v akademické části uspěli dva současní členové senátu (Ing. Jiří Basl, Ph.D. a Ing. Petr Řezáček, Ph.D), nově v senátu usednou docenti Zdeněk Peroutka a Pavla Hejtmánková. O místa v senátu se ucházelo hned 18 akademiků, což je více než na jakékoliv jiné součásti ZČU. U studentů prošli při relativně slušné účasti (něco přes 20 % je na letošní poměry pěkný výsledek) Bc. Pavel Vondruška a jediná zástupkyně něžného pohlaví Tereza Outlá. Naopak, dostatek hlasů ke zvolení možná trošku překvapivě nezískal šéf Koordinátorů FEL Honza Hudek.


FF – v akademické části triumfoval již potřetí v řadě předseda AS ZČU doc. Nikolaj Demjančuk, CSc., ze současných senátorů uspěl i Mgr. Radek Schuster. Ostatní akademičtí senátoři buď nekandidovali nebo svůj mandát neobhájili. Novými tvářemi jsou PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. z katery archeologie a RNDr. Vladimír Blažek, CSc. z katedry antropologie a historických věd. Ve studentské části se prosadili zástupce archeologie Bc. Petr Baierl a s programem podporujícím odvolaného děkana doc. Ladislava Cabadu a směřujícím k vytvoření nově fakulty sociálních věd i student politologie Vít Procházka. Naopak potřebný počet hlasů nezískala současná senátorka Bc. Anna Lukešová ani tajemnice AS FF Bc. Dagmar Horová.


FPE – Své mandáty s nadhledem obhájili současní senátoři RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., doc. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. a doc. Václav Richtr, CSc. Nově v senátu usedne zástupkyně angličtiny Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. Ve studentské části obhájil mandát současný předseda SK AS ZČU Jakub Svoboda. druhá zástupkyně fakulty v univerzitním senátu, tajemnice AS ZČU Monika Buřičová, již znovu nekandidovala, nahradí ji šéf fakultní studentské organizace SKVAIP Martin Sadílek.


FPR – Dění uplynulých měsíců přispělo k tomu, že účast akademiků i studentů byla o něco vyšší než při minulých volbách. Přesto 50 odevzdaných hlasů v akademické části a 275 v části studentské o nějaké velké mobilizaci členů akademické obce právě nesvědčí… Lidé přímo spojovaní s kauzou FPR na kandidátkách chyběli, v akademické části uspěli JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., po dvouleté pauze se do AS ZČU vrací i jeho bývalá místopředsedkyně JUDr. Simona Stočesová. Ve studentské části se v konkurenci 10 kandidátů prosadili Antonín Stanislav a Tomáš Hnetila.


FST – Na strojárně volby proběhly za velmi slabého zájmu voličů i nízkého počtu kandidátů. V akademické části uspěli všichni tři znovu kandidující senátoři, Ing. Romana Čermáka, Ph.D. pak v novém senátu nahradí doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Ke kuriozní situaci došlo v části studentské – jediným kandidátem, jenž měl tudíž zvolení předem jisté, byl Martin Šinal. Na druhé místo za studentskou část FST bude nutné vypsat doplňovací volby. Celkově je možné říct, že absolutní nezájem studentů bakalářského a magsterského studia na této fakultě o akademickou samosprávu je snad až za hranicí černého humoru (připomeňme, že v nedávných volbách do fakultního senátu nekandidoval z bakalářů či inženýrů nikdo, všichni uchazeči byli z řad doktorandů)


FZS – V akademické části jasně zvítězila předsedkyně fakutního senátu Mgr. Lucie Kašová, znovuzvolena je i doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. Novými tvářemi v senátu jsou Mgr. Monika Valešová a Bc. Štěpánka Bufková. Absolutní převahu dam v akademické části vyrovnávají studenti. Tam totiž uspěli jako jediní pánové mezi celkem 12 kandidáty a kandidátkami Ondřej Prudel a Ondřej Pešek. Je vidět, že na této fakultě to mezi studeny vcelku pochopitelně funguje přesně opačně než na technikách, kde mají naopak mnohem větší šanci na zvolení holky než kluci:)  


Mimofakultní součásti (NTC, UJP, UUD) – v akademické části byla situace jednoduchá, všichni 4 kandidáti byli zvoleni. Mezi studenty UUD se pak prosadil BcA. Aliaksei Goubarev.


Studenti DSP – V ostře sledovaném celku studentů doktorských studijních programů ze všech součástí ZČU uspěli mezi 12 kandidáty Ing. Lukáš Bartoň z FST (trošku nezvyklé je, že 75 % hlasů získal mimo svoji domovskou fakultu) a Ing. Antonín Předota z FEL, který se naopak mohl opřít především o silnou podporu na své fakultě.


Co říct závěrem? Mnohé výsledky jsou (alespoň pro mě) docela překvapivé, ale voliči rozhodli a tak je to dobře. Musíme zdůraznit, že se jedná zatím o předběžné výsledky, až do 27.11. je možné průběh voleb zpochybnit u předsedkyně Volební komise Mgr. Jitky Štrofové, Ph.D.


Opětovným zklamání byla nízká volební účast, jež se pohybovala ve většině celků ještě na nižších hodnotách než před dvěma lety. Bohužel se stále výrazněji ukazuje, že především studenti o volby nemají zájem ani na fakultách, kde v nedávné době došlo k výrazným změnám, jež by lidi měly k hlasování logicky přilákat (případ FF a FPR). To jenom nahrává spekulacím o případném oslabení pravomocí akademických senátů, jež se v posledním období velmi často objevují.


Všem zvoleným kandidátům samozřejmě gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich práci !   


 


 

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.