FELmá nového děkana

I další děkanská volba v tomto týdnu měla vcelku jasný výsledek…Na Fakultě elektrotechnické zvítězil díky hlasům 13 členů AS FEL hned v 1. kole dosavadní proděkan doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací.  Jeho jediný protikandidát, doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. z téže katedry získal od fakultních senátorů jediný hlas.


 nový děkan FEL


 Novému děkanovi přejeme hodně úspěchů v této funkci.


  


 

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.