Nefungující studentská samospráva na kolejích

V roce 2006 probíhaly na ZČU velké diskuze o tom, jak má být nastaven kolejní řád a upraveno fungování studentské samosprávy na kolejích. Výsledek byl takový, že Kolejní řád ZČU se stal vnitřním předpisem ZČU (musí jej schvalovat senát) a byla v něm zavedena Studentská samospráva, jejíž představitelé jsou na jednotlivých kolejích voleni každý rok. Řada lidí si od tohoto opatření tehdy slibovala zlepšení komunikace mezi studenty a SKM. A jaká je situace po pěti letech? Studentská samospráva na kolejích již více než měsíc nefunguje a nikdo si toho vlastně ani nevšiml. 

Nezařazené

Výběr provozovatele bufetů na FEL a na FST/FAV

Potávkové řízení s pravidly výběru jako u výběrového řízení bylo vypsáno ve čtvrtek 1. 12. 2011. Současné bufety mají výpovědní lhůtu ke konci roku 2011. Vítěz poptávkového řízení bude vybrán do vánoc, takže od února by měl být provoz bufetů plně zabezpečen. Leden je určen k vybavení a rekonstrukci prostor bufetů, zejména prostor bufetu FST/FAV. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i současní provozovatelé bufetů.

Nezařazené

Děkan FPR rezignoval

Plzeň, 2. 12. 2011, 9:00 – Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Květoslav Růžička rezignuje k 12. 12. 2011 ze zdravotních důvodů na svou funkci. Svou rezignaci dnes telefonicky oznámil rektorce ZČU Iloně Mauritzové a zároveň ji zaslal písemně. 12. prosince zasedá Akademický senát Fakulty právnické, který rozhodne o vyhlášení volby nového děkana. 

Nezařazené