Jak si vede ZČU v kritériu kvality?

Při financování vysokých škol hraje stále větší roli tzv. kritérium kvality, které zohledňuje výsledky jednotlivých škol v oblasti výzkumu a vývoje, kvality studijních programů a uplatnění absolventů, a mezinárodních mobilit. V roce 2013 bylo podle tohoto kritéria rozdělováno 22,5 % z dotace na hlavní činnost.  Jakých výsledků ZČU v této oblasti dosahuje.?A jaké jsou v rámci uvedeného kritéria její silné a slabé stránky? 

Nezařazené

Kdo ze ZČU kandiduje v parlamentních volbách?

V blížících se předčasných parlamentních volbách se o důvěru voličů uchází na různých kandidátních listinách i větší počet studentů a akademických pracovníků ZČU. V tomto článku najdete jejich přehled a čtenářskou anketu k těmto volbám. 

Nezařazené

Čekají Univerzitu Karlovu protesty kvůli menzám?

V uplynulých dnech proběhla médii zpráva, že někteří studenti nejstarší české univerzuity chystají bojkot menz na protest proti kvalitě a ceně jídla v těchto účelových zařízeních Univerzity Karlovy (podrobnosti např. zde). Může se na UK opakovat scénář ze ZČU z roku 2004, kdy masivní studentské protesty (např. zde) vedly k výrazným změnám ve fungování menz? A je možné říct, do jaké míry jsou stížnosti studentů UK oprávněné?

Nezařazené

Koleje, nebo privát?

Na dané téma je ve studentských plátcích možné narazit každou chvíli. Já jsem se rozhodla se blíže podívat na to, jaké bydlení pro studenty Plzeň nabízí a jaké možnosti bydlení preferují samotní studenti. Nabídka pronájmů je široká a kolejí je zde také dost. Zbývá tedy otázka, zda je lepší kolej, nebo privát. Každé má své pro a proti. Na privátě bude mít student rozhodně více soukromí, klidu, toalety nebudou přes celou chodbu, kuchyň bude k dispozici téměř kdykoliv apod. Kolej zase poskytuje spoustu příležitostí k seznámení, nabízí chodbové párty, neomezenou možnost topení, svícení, spotřeby teplé vody apod. Já sama jsem se zeptala některých svých přátel z univerzity, zda upřednostňují spíše privát, či kolej a proč. 

Nezařazené

Průvodce prváka nejen pro prváka – nyní jako PDF

 

Během zápisů do prvních ročníků studentská organizace IAESTE již tradičně rozdávala nově nastupujícím studentům brožuru Průvodce prváka po ZČU, která obsahuje ty nejdůležitější informace o tom, jak naše univerzita funguje, kdo je kdo, kde je co a na co všechno si dát při studiu pozor.

Nezařazené