Říjen 2008

No Picture

Výsledky voleb do studentské samosprávy

Ptáte se, co to ta studentská samospráva vůbec je? Členy studentské samosprávy jsou všichni studenti ubytovaní v příslušné koleji. Tito členové si na každé koleji volí svého představitele, jehož prostřednictvím mohou ovlivňovat chod příslušné koleje a dopomáhat tak ke zkvalitňování ubytovacích služeb.


No Picture

Soutěž o nejlepší amatérskou fotografii na téma ZČU

Dioné vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž o mnoho cen jako jsou notebook ASUS, 2GB flash disky a další. Máte fotografii, která je povedená nebo která je vtipná a nějakým způsobem se týká studia či života na ZČU? Pak je tato soutěž určena především pro vás.
(Soutěž uzavřena)
No Picture

Změny v AS ZČU

Díky strukturálním změnám Západočeské univerzity se mění i její univerzitní senát. A jak? Na to se pojďme podívat.


No Picture

Americký trend u nás?

Zamysleli jste se někdy nad americkými filmy, kde do zaměstnání berou jen absolventy s životopisem obsahující co nejvíc mimoškolních aktivit (extracurricular activities) a dobrovolných prací (voluntary work)?


No Picture

Spolupráce SKM a PS očima studenta

„Kolik je třeba pracovníků Správy kolejí a menz (SKM) k zašroubování jedné žárovky? Žádný, to je věcí Provozu a služeb (PS)!“. Tak praví jedna stará anekdota z prostředí ZČU. Pravdou však je, že rozdělení kompetencí a odpovědnosti mezi tato dvě celouniverzitní pracoviště je komplikované a občas vede k nejrůznějším problémům…


No Picture

Oslavy, akademické hry a jiné akce

Již 60 let se mohou v Plzni studenti vysokoškolsky vzdělávat. Protože jde o pěkné kulaté číslo, bude univerzita pořádat spousty akcí pod společným názvem – Rok univerzity (listopad 2008 – listopad 2009).