Únor 2009


No Picture

Rádio BOMBA -> Co vás čeká v novém semestru?

Odstartoval nám nový semestr a studentské rádio BOMBA je tu stále s vámi, a to již od roku 1990. Historii zde rozebírat jistě nebudeme, ale představíme vám novinky tohoto semestru!


No Picture

Studenti nad zlato

Analogie názvu známé české pohádky není vybrána náhodou. Některé katedry na ZČU se pomalu, ale jistě, dostávají do situace, kdy musí být štastné doslova za každého zájemce o jimi nabízený obor. K čemu to může vést?


No Picture

GRAS – nová příležitost

Když před rokem vznikla nová Studentská komora AS ZČU, stanovila své cíle, mezi nimiž byla mimo jiné i snaha o rozšíření a zkvalitnění studentských aktivit na ZČU. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle měl být jakýsi fond pro jejich financování, který by byl alespoň částečně spravován studenty. Před několika měsíci podobný návrh přišel i z rektorátu, a to dokonce i s konkrétní nabídkou uvolnění části rozpočtové rezervy ve výši 1 500 000 Kč.
No Picture

Stavba satelitu na ZČU v Plzni

I když se to může zdát neuvěřitelné, skutečně od ledna 2009 spouštíme na Fakultě elektrotechnické, katedře aplikované elektroniky a telekomunikací, výzkum a vývoj malého pikosatelitu typu Cubesat. Výzkum je podporován Grantovou agenturou České Republiky (GAČR) v rámci řešení projektu „Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů“. Tato mimořádná příležitost umožňuje zapojení nadaných studentů, doktorandů a pracovníků univerzity do ve světě rozšířeného programu vývoje pikosatelitů třídy CubeSat i zde u nás na ZČU v Plzni.


No Picture

Pojďte s námi na ples!

Dioné si Vás dovoluje upozornit na blížící se Studentský ples, který připravují některé studentské organizace fungující na naší univerzitě (konkrétně Dioné, ESN, IAESTE, Rádio Bomba a SK AS ZČU).


No Picture

Má smysl se proti Bílé knize bouřit?

Ve čtvrtek 12. 2. 2009 se v Praze z iniciativy právě pražských studentů sešli zástupci studentských komor akademických senátů pedagogických fakult a diskutovali o otázkách souvisejících s Bílou knihou terciárního vzdělávání.


No Picture

Strašák jménem Bílá kniha aneb proč jsme nepodepsali Hradecké prohlášení

V současné době zaplavuje akademické obce řady českých vysokých škol vlna odporu proti Bílé knize terciárního vzdělávání, z jejíchž základních principů se má vycházet při přípravě věcného návrhu nového zákona o terciárním vzdělávání. V této souvislosti vzniklo na začátku února tzv. Hradecké prohlášení, jehož autoři, vesměs lidé z akademických senátů univerzit a jejích součástí, označují knihu za nebezpečný dokument ohrožující fungování českých vysokých škol a vyzývají k jeho ráznému odmítnutí.  V tomto článku vysvětlujeme, proč se s uvedenou výzvou našich kolegů nemůžeme ztotožnit…