Říjen 2009


No Picture

Volby do AS ZČU 2009

Nejrůznějších hlasování proběhne letos na naší univerzitě opravdu hodně. Na rozdíl od voleb děkanů FF a FEK, kde rozhodují pouze akademičtí senátoři příslušných fakult, se však tohoto budou moci zúčastnit všichni členové akademické obce ZČU. V druhém listopadovém týdnu totiž proběhnou volby do Akademického senátu ZČU. Ve stejném období budou na FAV, FEL a FPE vybírat své fakultní senátory. Strojaře pak čekají volby do „malého“ senátu již na konci října.


(článek je průběžně aktualizován, najdete v něm prezentace kandidátů do AS ZČU z řad studentů a doktorandů ZČU)


No Picture

Prestiž univerzity

Přinášíme vám zajímavý příspěvek vedoucího Katedry matematiky FAV prof. RNDr. Pavla Drábka, DrSc. věnovaný otázce prestiže naší univerzity především v souvislosti s vědeckou výkonností jejích akademických pracovníků…No Picture

Kandidáti na post děkana Filozofické fakulty ZČU

Letošní supervolební podzim na ZČU pokračuje hlasováním o novém děkanovi FF. Připomeňme, že v září byl Akademickým senátem FF ze své funkce odvolán předchozí děkan doc. Ladislav Cabada, proto je nutné zvolit nového nejvyššího představitele fakulty.


No Picture

Fakultu ekonomickou čeká volba nového děkana

Ve středu 18. listopadu budou senátoři AS FEK rozhodovat o tom, kdo v následujícím čtyřletém období povede tuto fakultu. Podívejme se na to, kdo se uchází o nejvyšší post na této součásti ZČU…No Picture

STUDENTSKÉ NEČTINY 2009

Ve dnech 9. – 11. 10. 2009 se uskutečnil 2. ročník výjezdního zasedání aktivních studentů naší univerzity působících ve studentských komorách akademických senátů, zástupců studentských organizací, kolejních samospráv, studentských médií a dalších.No Picture

Krádeže kol na zeleném trojúhelníku

Snad zvýšená publicita naší univerzity přilákala na naší univerzitu nekalé živly. Náš pěkný krytý kolostav si oblíbil i nějaký zloděj, který v poslední době intenzivně privatizuje jedno kolo za druhým.