Květen 2010


No Picture

Kandidáti na post děkana FAV

Dnes po obědě byla zveřejněna jména kandidátů na post děkana Fakulty aplikovaných věd pro funkční období listopad 2010 – říjen 2014. O nejvyšší post na fakultě se utkají dva profesoři: prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. z Katedry matematiky a současný proděkan fakulty pro tvůrčí činnost prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. z Katedry kybernetiky. Vítězný kandidát nahradí součaného děkana prof. Ing. Jiřího Křena, CSc., který v čele fakulty působil dvě funkční období a nemůže tak již znovu kandidovat. 


No Picture

Jak bude vypadat finanční podpora studentů?

V pondělí 31. května bude Vláda České republiky projednávat dlouho očekávaný materiál týkající se plánované reformy systému finanční podpory studentů (nejedná se zatím o věcný návrh zákona, ten se bude teprve zpracoávat). Pojďme se podívat, jaké hlavní změny tento dokument přináší a jak je hodnocen zainteresovanými subjekty.No Picture

Komentář předsedy SK AS ZČU ke kreditovým poukázkám

Přinášíme vám vyjádření předsedy Studentské komory AS ZČU Jakuba Svobody k otázce kreditových poukázek (příspěvek byl původně uveden jako komentář u článku Ještě jednou o kreditových poukázkách). 


No Picture

Ještě jednou o kreditových poukázkách

V posledních dnech se hodně diskutuje o návrhu na zavedení kreditových poukázek. Jeho základnim rysem je, že by měl pro všechny studenty ZČU platit stejný systém. Na první pohled to vypadá rozumně (proč by měli být na různých součástech odlišné podmínky pro studium). Tak tomu ovšem je za předpokladu, že i volnost ve studijních plánech (tou je v tomto článku myšlen především minimální podíl kreditů typu A a B na celkovém počtu kreditů potřebném k úspěšnému dokončení studia) je alespoň rámcově srovnatelná. To však v řadě případů neplatí.


No Picture

Stáže na léto

  Mezinárodní studentská organizace AIESEC právě nabízí dobrovolnické stáže na léto. Pokud ještě nemáš žádné plány na prázdniny, můžeš vyrazit například do Bulharska, Rumunska, Turecka, Ruska, Maďarska, Polska, na Ukrajinu nebo do mnoha dalších zemí. Ubytování a strava jsou hrazeny.


No Picture

Co přinesou kreditové poukázky?

Akademický senát ZČU v současné době připomínkuje návrh změny Studijního a zkušebního řádu ZČU, jež obsahuje zavedení tzv. kreditových poukázek. O co se jedná a jaké změny může připravovaná změna přinést?


No Picture

Letní Bomba fest a Dioné soutěže

Ve středu 5. května proběhl na trojúhelníku Bomba fest 2010. Pečlivě připravenou akci bohužel nepříjemně poznamenalo špatné počasí, i tk se alesoň část nachystaného programu podařilo uskutečnit podle plánu. Zvládla se rovněž realizace Dioné soutěží, jejichž výsledky vám v tomto článku přinášíme…


No Picture

EXODUS podesáté

EXODUS není jen pochod, dnes už je to neodmyslitelná studentská aktivita naší univerzity. Jak ale EXODUS vznikl?