Listopad 2010

No Picture

Elektronické potvrzení o studiu pro potřeby PMDP

Dosud bylo třeba při nákupu zlevněné tramvajenky prokázat skutečnost, že jste studenty ZČU, potvrzením na speciální formuláři. Od listopadu však existuje podstatně elegantnější cesta – Elektronické potvrzení o studiu.


No Picture

Další možnost, jak poznat nové kamarády, je při sportování s OLIVER VŠ LIGOU

Seznamování ke studiu patří. Když opomeneme místo setkání v barech, studentských klubech nebo v hospodách, na řadu přichází ta zdravější, ale stejně tak uvolněnější varianta seznámení – sportoviště.
Možnost, jak být v pravidelném kontaktu se studenty a absolventy vysokých škol, je  zapojení se do studentské organizace OLIVER VŠ LIGA, vysokoškolská amatérská liga.


No Picture

Ples FEK k 20. výročí založení (Zhodnocení)

Ve 20 hodin 20 minut se dne 18. listopadu 2010 v Parkhotelu konal výroční ples Fakulty ekonomické.

„Ples byl uspořádán u příležitosti 20. výročí založení Fakulty ekonomické. Hlavní myšlenkou plesu bylo oslavit právě toto výročí. Měli jsme ale také zájem prezentovat fakultu do budoucnosti,“ prozradila studentskému serveru Dioné jedna z pořadatelek Pavla Boháčová.


No Picture

Schůzka Klubu absolventů FPE

Občanské sdružení Klub absolventů FPE pořádá v pátek 10. 12. od 17 hodin svoji ustavující valnou hromadu. Akce probíhá od 17:00 v místnosti KL 323 (budova FPE Klatovská 51). Zváni jsou všichni absolventi FPE zajímající se o dění na této fakultě.


No Picture

Motivační systém – výsledky za rok 2010

Od roku 2009 funguje na ZČU Motivační systém, jehož cílem je především podpořit autory významných prací z oblasti výzkumu a vývoje a tím posílit vědeckou činnost univerzity. Součástí systému jsou komponenty TALENT (podpora talentovaných studentů účastnících se výzkumných, vývojových, a dalších tvůrčích činností), POSTDOC (podpora čerstvých absolventů doktorských programů, kteří mají výborné výsledky) a RIV (podpora tvůrců významných výsledků v oblasti VaVaI). V tomto článku se podíváme na výsledky v komponentě RIV za rok 2010. Z těchto údajů lze zhruba odhadnout, jak to vypadalo s vědeckým výkonem na ZČU a jednotlivých jejích součástech.


No Picture

Výsledky voleb do AS FF

V úterý a středu probíhaly na FF velmi důležité volby do akademického senátu fakulty. V tomto článku najdete předběžné výsledky voleb jak ve studentské, tak i v akademické části fakulty (článek by aktualizován…).No Picture

Zápisné na VŠ se zatím platit nebude

Česká konference rektorů (ČKR) se vyslovila proti zavedení zápisného v podobě, v níž se objevila v návrhu novely zákona o vysokých školách. Ministerstvo už předtím deklarovalo, že zápisné nebude zavedeno v případě, že se proti němu postaví rektoři vysokých škol.


No Picture

Fakultou s největším počtem studentů je nyní FF

 V posledním roce se dramaticky (avšak vzhledem nejen k ekonomické situaci vcelku pochopitelně) změnily počty studentů jednotlivých součástí ZČU. FPE ztratila poprvé v historii pozici fakulty s nejvyšším počtem studujících, vystřídala ji FF. Univerzita jako celek zaznamenala znatelný pokles počtu studentů (téměř 1500) a dostala se na úroveň roku 2007, kdy její součástí ještě nebyla Fakulta zdravotnických studií.


No Picture

Hodnocení kvality výuky za letní semestr 2009/10

Na začátku října skončilo hodnocení kvality výuky za letní semestr akademického roku 2009/10. Od té chvíle se postupně objevují reakce vyučujících a vedoucích pracovníků kateder, fakult a celé univerzity na toto hodnocení. Jak to tentokrát vypadalo s účastí studentů? A jak s ochotou akademiků reagovat na jejich podněty?