Květen 2012

No Picture

HelpChat – letní cizojazyčné konverzace se slevou do konce května!

V loňském roce odstartovala plzeňská pobočka mezinárodní studentské organizace AIESEC ve spolupráci s   EUFRAT Group, s.r.o. projekt HelpChat, zaměřený na zlepšení cizojazyčné konverzace u studentů středních a vysokých škol. Letos 9. července začne druhý ročník projektu. Do Plzně tak opět přijedou zahraniční stážisté, kteří budou v jednotlivých kurzech hovořit španělsky, francouzsky a samozřejmě anglicky.


No Picture

Analýza monitoringu vybraných médií o ZČU

Univerzita si nechala zpracovat analýzu o tom, jak o ZČU mluvila média za první čtvrtletí roku 2012. Ikdyž je těžké posoudit, zda se jedná o pozitivní, neutrální nebo negativní reportáž o ZČU, byly všechny rozdělené do těchto skupin. Asi pro nikoho nebude překvapením, že o největší negativní ohlas se nám postarala FPR. Rektorát je naopak vnímán pozitivně. Co je ovšem zarážející, že v komerčních televizích neproběhla jediná pozitivní reportáž o ZČU, pouze ty negativní.


No Picture

O doktorském studiu

Před několika dny proběhl médii článek o rezignaci vedoucího jedné z kateder na ČZU, který požadoval po doktorandech, aby byli 8 hodin denně na pracovišti. To pak bylo z jejich strany vnímáno jako určitý druh šikany. V článku ale nebyly uvedeny některé informace, které jsou podle mého názoru zásadní pro to, aby bylo možné říct, do jaké míry byl požadavek onoho vedoucího oprávněný či nikoliv. Uvedený případ však docela dobře ilustruje problémy, s nimiž se potýká samotná koncepce doktorského studia na řadě pracovišť v ČR.


No Picture

Podivné přidělování kolejí?

Mnozí z nás si každý rok žádají pravidelně o kolej, proto je, také jako mě, možná překvapilo, když jim kolej nebyla přidělena a dříve s tím neměli vůbec žádný problém.


No Picture

Super příležitost na léto

Blíží se léto a s ním i sezona praktikantů, kteří přijíždí (nejen) do Plzně ze všech koutů světa na stáž. A protože platí, že co jiný kraj, to jiný mrav, potřebují tito praktikanti pomoc místních. A tady přichází na řadu tak zvaný „Lovec praktikantů“, který jim usnadní první dny pobytu u nás a pomůže jim se rozkoukat…


No Picture

Akademická samospráva v praxi

V květnu probíhají na některých fakultách doplňující volby do studentské části Akademického senátu ZČU. Vzhledem k nedávným masovým protestům proti omezování pozice studentů v akademické samosprávě jsem naivně očekával, že o tyto volby bude ze strany studentů alespoň trochu slušný zájem. A to speciálně na fakultách, které stály v čele únorových protestů. Hluboce jsem se však mýlil…


No Picture

Vyhráli jste?

Studentský server Dioné pořádal (díky SUS) na letošním Majálesu soutěže a nyní Vám přinášíme výsledky. Vyhráli jste právě Vy?No Picture

IT na cestách – heslo, eduroam a VPN

Občas se každý vzdálí od své alma mater, obvykle kvůli studijním pobytům v zahraničí, přednášení na prestižních vědeckých konferencích, ale důvodem může být i prachobyčejná dovolená či letní volno. Nicméně i po tuto dobu může vyvstat potřeba využít služeb IT prostředí, typické je například přihlášení se na zkoušku, čtení elektronické pošty, přístup k elektronickým informačním zdrojům apod.