Říjen 2013


No Picture

Nábor do Registru dárců kostní dřeně přímo na ZČU

Jako doprovodná akce k jubilejnímu 15. semestrníku celouniverzitního dárcovství krve Univerzitní upír proběhne registrace mezi potenciální dárce kostní dřeně přímo v prostorách ZČU. Zájemci tak nebudou muset jet do nemocnice na Lochotíně a složitě hledat příslušné oddělení…


No Picture

Volby do AS ZČU – přehled kandidátů

Dnes byla zveřejněna jména kandidátů do Akademického senátu ZČU za jednotlivé volební celky. Podívejme, kdo má zájem hájit zájmy studentů v nadcházejících dvou letech (průběžně aktualizováno…)No Picture

Volby do AS ZČU a dodržování předpisů univerzity

Listopad bude na ZČU ve znamení voleb. Rozhodovat by se mělo o složení Akademického senátu ZČU a nově obsazeno bude rovněř 5 fakultních senátů (FAV, FEK, FEL, FPE a FUD, přičemž FST volila už v říjnu). Na dvou fakultách (FEK a FEL)  by pak měly proběhnout volby děkanů. O všech těchto hlasováních Vás bude náš server podrobně informovat. Zatím se však sami potýkáme s nedostatkem informací v důsledku nedodržování příslušných lhůt stanovených ve volebních řádech…
No Picture

Exodus – Poor man´s Edition

Pár desítek odvážných jedinců se v sobotu vydalo na tradiční studentský pochod Exodus, který se nesl v duchu otrhaných kalhot, neholených tváří a nemytých vlasů.No Picture

IAESTE Online Career Fair – One click ahead!

Studentská organizace IAESTE zužitkovala své dvacetileté zkušenosti s pořádáním veletrhů pracovních příležitostí na univerzitách a připravila pro studenty a absolventy především technických oborů nový projekt s názvem Online Career Fair.