Listopad 2013

No Picture

Pravidla pro promíjení poplatků za delší studium

Nezanedbatelné části studentů ZČU se ze zákona týká povinnost platit poplatek za překročení standardní doby studia o více než jeden rok (sčítají se přitom předchozí studia stejného typu). Jedná se o poměrně vysokou částku (až 18 000 Kč za každý započatý půlrok), přičemž vybrané peníze jdou do stipendijního fondu ZČU. Řada studentů, jichž se toto týká, pak pochopitelně podávají žádost o prominutí části poplatku. Dosud nebyla stanovena jasně platná pravidla pro to, kdy je část poplatku (popř. poplatek celý) prominuta. To se však nyní změnilo… No Picture

Zveřejňování kvalifikačních prací a ochrana duševního vlastnictví

Mezi evergreeny českého vysokého školství patří otázka zveřejňování kvalifikačních prací (bakalářek, diplomek, disertací). Na jedné straně je snaha o maximální otevřenost a transparentnost vycházející z toho, že studium na VŠ by měla být „věc veřejná“. Na druhé straně je zde však ochrana duševního vlastnictví, které může být v pracích tohoto typu obsaženo. Podívejme se, jakým způsobem se s touto otázkou nově vypořádává ZČU…


No Picture

Univerzitní upír vysál přes 200 lidí

V minulém týdnu probíhal na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň již 15. semestrník dobrovolného dárcovství krve  Univerzitní upír. Účast byla velmi slušná a i s dalším akcemi realizovanými v rámci tohoto semestrníku mohli být organizátoři z řad týmu SKVAIP a Studentské komory AS FPE nadmíru spokojeni…No Picture

Výsledky voleb do AS ZČU

Volební komise zveřejnila předběžné výsledky voleb do AS ZČU. Pojďme se podívat, kdo nás bude zastupovat v následujících 2 letech v nejvyšším samosprávném orgánu univerzity…


No Picture

Transfer znalostí na ZČU a jeho perspektivy

V posledních letech se vedle klasických dvou rolí vysokých škol (vzdělávání a věda) dostává do popředí i tzv. třetí role, která zahrnuje (volně řečeno) spolupráci s dalšími subjekty a službu veřejnosti. Významnou složkou této třetí role je i transfer znalostí, ať už jej chápeme v užším smyslu slova jako přenos do praxe a komercionalizaci na VŠ dosažených vědeckých výsledků, či v obecnější rovině jako jakoukoliv spolupráci s externími subjekty opírající se o znalosti a zkušenosti aktérů z vysoké školy. Na ZČU je tomuto tématu věnována především v posledních měsících značná pozornost, výsledky jsou však zatím spíše rozpačité…


No Picture

Výběrová řízení – noční můra (nejen) ZČU

Od 1. dubna 2012 platí v Čechách nový zákon o veřejných zakázkách, který s velkou slávou přijali naši zákonodárci s cílem zprůhlednit výběrová řízení a omezit korupci, k níž při nich v minulosti docházelo. Očekávání byla velká, to, zda se podařilo v této oblasti docílit nějakého zlepšení, pak bude možné říci až s delším časovým odstupem. Již nyní je však jasné, že zákon dostává do velmi nepříjemné situace české vysoké školy včetně naší univerzity…


No Picture

Děkanský soudek 2013

Minulý týden se na akademické půdě ZČU odehrála sportovní akce, jež byla příjemným zpestřením zimního semestru.