Srpen 2014

No Picture

Volba jazyka, kterou ještě můžeš využít

POSLEDNÍ MOŽNOST ZAPSAT SI JAZYKY PŘI STUDIU NA UNIVERZITĚ

Možnost zapsat si jazyky ke svému studijnímu oboru zatím zrušena nebyla, ale kdo chce navštěvovat jazykové kurzy V RÁMCI STUDIA v akademickém roce 2014/2015, měl by si je co nejdříve zapsat.

Mysli na svou budoucnost – stane se přítomností


No Picture

Velká letní odstávka informačních systémů

Každoroční odstávka informačních systémů ZČU se uskuteční ve dnech 12. – 17. srpna 2014. Během této odstávky může dojít k výpadkům různých služeb. Ředitel CIV zajistí, aby i po dobu odstávky byla datová síť používaná pro interní telefony odstavována v pracovní době jen na dobu nezbytně nutnou.


No Picture

Proč si zapsat kurz AEL5, AEL5X, AST5?

Náplň kurzů AEL5,6 a AST5,6 byla stanovena na základě průzkumu u technicky orientovaných firem v západočeském regionu tak, aby studenti se naučili jazykové znalosti a dovednosti, které budou při svých budoucích profesních aktivitách aktuálně potřebovat, a byli schopni úspěšně komunikovat v anglicky mluvícím pracovním prostředí.