Prosinec 2014

No Picture

Dioné vám přeje Veselé Vánoce!!

Veselé Vánoce a úspěšný vstup do nového roku Vám přeje redakce Dioné.

Vážíme si zájmu čtenářů a budeme se těšit po Novém roce!

Dioné

P.S. Následují akademické vánoční stromečky!

 
No Picture

Možnosti studia v zahraničí pro studenty Fakulty ekonomické ZČU

Studenti Fakulty ekonomické ZČU mají možnost se ucházet o stipendium pro studium na jeden nebo na dva semestry v 17 evropských zemích na 50 partnerských vysokých školách, s nimiž má FEK ZČU uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus Plus.  Dále se mohou studenti  FEK ZČU zúčastnit pracovních stáží v zemích Evropské Unie v rámci téhož programu, a to jak během studia, tak do dvou let po ukončení studia.
No Picture

Jak na učení

Týdny ubíhají jako voda a nám, studentům, se blíží neoblíbené období – tedy období zápočtů, odevzdávání prací a zkoušek. Dle harmonogramu na rok 2014/2015 je mezním datem pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru 5. prosinec 2014, tedy tento týden! Zvlášť pro ty, kteří jsou v prvním ročníku a ještě neví, jak s učením vůbec začít, má Dioné několik tipů.