ISIC na kartě JIS?

Karta JIS je na ZČU po léta průkazem studenta a základním elektronickým klíčem k mnoha službám. V posledních letech se snažíme rozšiřovat použití JIS karty i mimo prostory ZČU.

JISkaPrioritou pro rozvoj služeb mimo univerzitu jsou regionální služby, s důrazem dopravu. Postupně se nám podařilo připravit elektronický přenos potvrzení o studiu pro PMDP, nyní je ve stádiu realizace použití JIS karty jako průkazu čtenáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Dalším rozpracovaným projektem je integrace Plzeňské karty na JIS kartu kde doufáme, že už v příštím akademickém roce bude alespoň část studentů mít možnost použít svoji JIS kartu v regionální dopravě jako platnou Plzeňskou kartu.

V letošním roce se na nás také obrátil prostřednictvím studentských senátorů zástupce GTS ALIVE s návrhem použít ISIC na kartě JIS. Motivace GTS je pochopitelná, jsme jednou z posledních univerzit, která ještě ISIC nemá jako variantu průkazu studenta a počtem studentů jsme pro ně lákavý obchodní cíl. Jejich pohled ale není nezaujatý, proto bychom si rádi doplnili obrázek i přímo vašimi názory.

Podle informací z ostatních univerzit je používanost ISIC průkazů mezi studenty 25-75 procent, zřejmě také v závislosti na poplatkové politice ISIC a ne-ISIC alternativy průkazu konkrétní univerzity. Dle namátkového průzkumu mezi studenty ZČU se názory značně liší, od kategorického „bez ISICu se nedá existovat, poplatek za licenci se mi bohatě vrátil“, až po přiznání, že nákup ISICu se držiteli vůbec nevyplatil a v dalších letech si licenci už neprodloužil. Přivítali bychom tedy jako odezvu v komentářích váš názor, zda a jak moc je ISIC užitečný pro studenta ZČU.

Jak už jsem psal v úvodu, naše úsilí je věnováno hlavně regionálnímu použití JIS karty, tedy službám, se kterými se většina studentů v Plzni setkává každý den.  Tam si myslíme, že vynaložené náklady jsou adekvátní četnosti použití služeb. U ISIC k podobnému zhodnocení zatím nemáme dostatek informací.

Proto předem díky za všechny podněty k JIS kartě (nejen na použití ISIC), určitě je vezmeme v úvahu při dalším rozvoji souvisejících služeb.

Jiří Bořík, CIV

Přidej komentář jako první k "ISIC na kartě JIS?"

Zanechte komentář