Korespondence na téma uzavření Bufetu Univerzitní 22 po dobu letních prázdnin

 

Dobrý den paní Hurtová,

mezi některými studenty doktorského studia a pracovníky FAV se šíří určitá nelibost v souvislosti s uzavřením bufetu v Univerzitní 22 po dobu prázdnin. Proto bych Vás chtěl požádat o několik řádek, v kterých by byly popsány důvody tohoto opatření.  Zároveň bych vás chtěl požádat o nástin kroků, které by bylo nutné udělat pro to, aby bufet v Univerzitní 22 zůstal, byť třeba v omezené míře, otevřen i po dobu prázdnin.

s pozdravem

Ing. Václav Bouček

zástupce studentů v předsednictvu Akademického senátu FAV

 

 

Vážený pane Boučku,

v areálu ZČU je po dobu celých prázdnin otevřená menza a bufet v budově 

FEL, což si myslím, že je v době prázdnin, kdy je velmi nízký odběr 

stravy, dostačující. V letních měsících se provádí opravy a úklidy všech 

stravovacích a ubytovacích zařízení  a personál SKM , který zajišťuje 

stravování a ubytování  studentů,

  zaměstnanců a ostatních klientů, čerpá řádnou dovolenou, což během 

akademického roku není dost dobře možné. Otevření více stravovacích 

prostorů je velmi náročné nejen na zajištění personálu, ale i na udržení 

čerstvých potravin, z důvodu velmi malé obrátky zboží a surovin a o 

ekonomice ani nemluvě.

Věřím, že pracovníci FAV náš důvod pochopí.

 

Děkuji za připomínku a přeji pěkný den,

Frejlachová

 

 

Vážený pane Boučku,

rád bych připodotkl,

že před nástupem mým do funkce kvestora a paní Frejlachové do funkce ředitelky SKM

nebylo během prázdnin otevřeno nic – ani menza.

Tuto „neznalost či ztrátu paměti“ nevyčítám samozřejmě Vám,

ale „starším“ zaměstnancům FAV.

Pokud trváte na nástinu kroků – je situace jednoduchá,

bude-li rozpočet FAV hradit ztrátový prodej – může být bufet otevřen.

Jsem připraven na toto téma s panem děkanem – v kopii – jednat.

 

Ing. Antonín Bulín, M.B.A.

kvestor ZČU v Plzni

 

 

Vážený pane Bulíne, Vážená paní Frejlachová, 

velice Vám děkuji za vaše odpovědi. Nerad bych aby došlo k omylu. Svými emaily paní Hurtové jsem rozhodně nechtěl vyvolat dojem, že jednám za celou akademickou obec FAV. Ani jsem Vás nechtěl obvyňovat z něčeho zlého. Ale stejně jako v případě článku „Podivné přidělování kolejí?“ http://dione.zcu.cz/content/podivne-pridelovani-koleji jsem chtěl reagovat na určitou nespokojenost a zároveň nevydávat svoje smyšlenky za oficiální vyjádření univerzity. Proto jsem se raději zeptal. 

Vím, že jste velice vytížení lidé a proto redukuji počet dotazů na Vás na minimum. Zároveň Vám ještě jednou děkuji za vstřícné a věcné reakce.

Vaše odpovědi budu šířit mezi všechny stěžovatele.

 

s pozdravem 

Ing. Václav Bouček 

zástupce studentů v předsednictvu Akademického senátu FAV 

 

 

Přidej komentář jako první k "Korespondence na téma uzavření Bufetu Univerzitní 22 po dobu letních prázdnin"

Zanechte komentář