Renesance lidského ducha

Během svého relativně krátkého života jsem již stačil poznat mnoho lidí. Některé méně, některé více. Traduje se, že každý z nás je naprostý originál, jedinečná bytost jedinečného zjevu a jedinečné duše. Budiž, do jisté míry si nedovolím nesouhlasit. Máte pocit, že svou přítelkyni dokonale znáte, když vtom PRÁSK – a z Vaší přítelkyně je rázem přítelkyně Vašeho tehdejšího nejlepšího přítele. V ten moment je vám solipsistická filozofie velmi vzdálená.

Na druhou stranu nepopiratelně existují atributy společné všem lidem, a to alibismus, pokrytectví, ostentativní sebelítost – výčet podobných vlastností by samozřejmě mohl být mnohem delší, tento článek se ovšem primárně nesnaží hledat lidské chyby, nýbrž obrodit lidské kvality.

Znával jsem chlapce s pohnutým osudem, jenž opovrhoval nefigurativním uměním pro jeho zdánlivou bezpředmětnost, odmítal chápat nutnost podívat se takříkajíc za hranice obrazu. Zároveň se onen hoch, který bohužel nebyl obdařen krásnou tváří a charismatem, podivoval nad tím, že o něj doposud jediné děvče neprojevilo zájem. Určití lidé dokonce tvrdili, že se svým obličejem by měl pracovat pouze jako noční hlídač, aby nemusel nikdo bdící spatřit jeho nelibé rysy.

Máme tendenci kritizovat vše, čemu nerozumíme. Máme tendenci opovrhovat lidmi, jejichž zájmy jsou diametrálně odlišné od našich zájmů a jejichž vzhled nám není příjemný. Máme tendenci v rámci hodnocení upřednostňovat negativa před pozitivy. 

Pokud to takhle půjde dál, Bilderberg nad námi zvítězí. Vážně si to přejete?

 

Přidej komentář jako první k "Renesance lidského ducha"

Zanechte komentář