Hodnocení kvality výuky na ZČU – aktuální výsledky a obecné trendy

Zhruba před měsícem a půl skončilo hodnocení kvality výuky za letní semestr akademického roku 2011/12. Co toto hodnocení přineslo? Jak se daří naplňovat strategické cíle ZČU v oblasti účasti studentů a ochoty pedagogů reagovat na podněty, které v této tradiční anketě zaznívají? A co vlastně tato anketa reálně zjišťuje?

  V letním semestru je účast studentů vždy o něco nižší než v semestru zimním. Je to celkem pochopitelné, končící ročníky se do hodnocení většinou již tolik nezapojují a navíc letní prázdniny tvoří určitou přirozenou bariéru mezi obdobím, kdy výuka probíhala, a dobou, kdy anketa finišuje (letos byl konec 12. října). Přehled účasti studentů resp. počtu textových anonymních a podepsaných připomínek po jednotlivých součástech ZČU je patrný z tabulky 1. 

 

  Účast v anketě Počty připomínek Neimplicitních odpovědí Průměr bodů
Studentů Respondentů [%] K předmětu anonymních K předmětu podepsaných
Fakulta aplikovaných věd 1170 335 28.63 150 74 7585 4.01
Fakulta ekonomická 1894 443 23.39 204 56 10685 3.98
Fakulta elektrotechnická 1522 352 23.13 230 142 9756 4.08
Fakulta filozofická 2577 640 24.84 404 102 14370 4.15
Fakulta pedagogická 2477 660 26.65 473 159 21248 4.16
Fakulta právnická 1599 360 22.51 147 85 9639 4.11
Fakulta strojní 1136 243 21.39 142 65 6128 4.08
Fakulta zdravotnických studií 832 235 28.25 143 32 9723 4.18
Ústav umění a designu 446 78 17.49 64 19 1110 4.1
Celkem 13653 3346 24,51 1957 734 90244 4,11

 

Tabulka 1 – globální výsledky ankety (zdroj: Portál ZČU)

     Je vidět, že nejaktivněji se do hodnocení zapojili studenti FAV těsně následovaní studenty FZS, třetí místo v pomyslném žebříčku získala FPE, která triumfovala s 37% v účasti v anketě za zimní semestr 2011/12. Jsou uvedená čísla nízká nebo vysoká? Zde samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Pokud budeme srovnávat se stavem běžným před sedmi či osmi lety, je to celkem slušné (tehdy byl průměr stěží 15 %), ke ambicióznímu strategickému cíli ZČU stanovenému pro rok 2015 (účast v anketě na úrovni 50 %) nás však čeká ještě poměrně dlouhá cesta.

V této souvislosti se je dobré podívat na to, jak na připomínky studentů reagují pedagogové a vedoucí pracovníci. Zde Dlouhodobý záměr ZČU požaduje pro rok 2015 100% věcných reakcí, tento ambiciózní cíl by měl být naplněn mimo jiné promítnutím způsobu vypořádání se s připomínkami studentů do kariérního postupu apod. Zjistit podíl pedagogů reagujících na hodnocení není pro běžného uživatele Portálu ZČU právě jednoduché. Velmi jednoduše lze však projít reakce děkanů a vedoucích kateder, kteří své komentáře na Portálu ZČU píší do záložky Vyjádření vvedení univerzity a fakult (dostupné pouze po přihlášení) v sekci Kvalita výuky.

Měsíc a půl po skončení ankety je možné říct, že na většině fakult reagovala různým způsobem (někdy pouze krátké poděkování, jindy jako v případě ředitele UUD doc. Mištery několikastránková odpověď na jednotlivé připomínky) převážná většina vedoucích pracovníků. Výjimku tvoří FAV a FPE (paradoxně fakulty s poměrně vysokou účastí studentů), kde zatím nereagoval prakticky nikdo. I díky určitým osobním zkušenostem z těchto fakult si určitě nemyslím, že by to vypovídalo o jejich nezájmu o výsledky studentského hodnocení, spíše se k tomu vzhledem ke svému velkému zatížení jinými úkoly (na FAV např. probíhající náročná výběrová řízení v rámci NTISu, u FPE řešení vážné ekonomické situace) vedoucí pracovníci zatím nedostali. Na studenty dívající se na uvedené odpověďi to ale může působit negativně, možná by nemuselo být špatné stanovit nějaký závazný termín, do něhož by se alespoň nějaká reakce (třeba i stručné poděkování a přislib řešení připomínek) mělo na Portálu ZČU objevit. Vyjádření zadaná do systému půl roku po skončení ankety asi nemají moc význam, protože s tak velkým časovým odstupem si jich již těžko někdo všimne…

  Na závěr něco málo k metodice samotného hodncení kvality výuky na ZČU (5 číselných otázek plus případné slovní hodnocení). Kritici občas říkají, že vysoká náročnost předmětu přirozeně vede k špatnému bodovému ohodnocení. Osobně si myslím, že tato implikace neplatí a je to možné dokázat celou řadou protipříkladů. Trošku mám však obavy, že celkem dobře platí jiná implikace, a to, že předmět prakticky s prakticky nulovými nároky na studenty, ale zároveň s prakticky nulovou hodnotou pro jejich vzdělání, dostane automaticky hodnocení ne třeba úplně excelentní, ale stále velmi slušné. Zkusme si proto představit jeden hypotetický příklad: Máme předmět, kde prakticky všechna výuka odpadne (pro konkrétnost řekneme, že je místo pravidelných přednášek uskutečněna např. jedna bloková výuka v rozsahu odpovídajícím třeba pětině vyučovacích hodin určených danému předmětu) a zápočet i zkouška jsou uděleny prakticky zadarmo.  Otázka zní, jaké bude průměrné bodové hodnocení takového předmětu (škála 0-5, 0 nehorší, 5 nejlepší)? A co myslíte, byly by zde nějaké signifikantní rozdíy mezi jednotlivými fakultami? Hlasujte v anketě a pište do komentářů…

 O hodnocení kvality výuky na ZČU si společně s dalšími tématy (nový Studijní a zkušební řád ZČU, systém ECTS, zahraniční studenti na ZČU) budeme v dalším vydání diskuzního pořadu Dioné on Air povídat s prorektorem ZČU pro studijní a pedagogickou činnost doc. Jaroslavem Dokoupilem. Vysíláme živě na rádiu Bomba v úterý 27. 11. 2012 od 19 do 20 hodin. Součástí pořadu budou i vaše dotazy k tomuto tématu, záznam z vysílání bude po skončení k dispozici zde na Dioné.                  

Přidej komentář jako první k "Hodnocení kvality výuky na ZČU – aktuální výsledky a obecné trendy"

Zanechte komentář