Bufety na FEL a FAV/FST rok poté

Zhruba před rokem se i tady na Dioné rozproudila velká diskuze o rozhodnutí univerzity vypovědět smlouvy stávajícím provozovatelům bufetů na FEL a FAV/FST a najít prostřednictvím poptávkového řízení provozovatele nové. Deklarovaným cílem bylo především zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Do jaké míry se to podařilo? A jak v současné době oba bufety vlastně fungují?Na začátek stručné shrnutí toho, jakým způsobem uvedená změna vlastně proběhla (podrobněji o tom např. v článcích Lukáše Bartoně a Jaroslava Hajdúka). Bylo vypsáno poptávkové řízení, do něhož se snad i k ne úplně šťastnému způsobu jeho nastavení přihlásil pouze jeden zájemce v případě bufetu na FEL (firma Eurest) a 0 zájemců v případě bufetu na FAV/FST. Bufet na FAV/FST následně převzala Správa kolejí a menz, bufet na FEL skutečně začala někdy na přelomu února a března 2012 provozovat firma Eurest. Tento stav se udržel i do současné doby, pozitivní zpráva tedy, že oba bufety v nějaké zaběhnuté formě fungují a plní svoji roli 

Musíme se však ptát, do jaké míry uvedená změna splnila původní očekávání. A zde bohužel vznikají určité pochybnosti. Například, jedním z argumentů pro změnu byla snaha rozšířit provozní dobu bufetů tak, aby nabízely své služby i v pozdějších večerních hodinách případně v sobotu dopoledne pro studenty kombinovaného studia. Realita je taková, že bufet na FAV/FST zavírá v 15.30, v pátek pak dokonce ve 14.00. Dříve přitom byl tento bufet otevřen zpravidla do 18.00. V sobotu dopoledne, kdy probíhá výuka studentů kombinované formy, je zavřeno. Je pravda, že v týdnu je večer od 16.30 do 18.30 otevřena menza a SKM celkem pochopitelně nepokládá za nutné, aby měla v těchto večerních hodinách otevřena v kampusu na Borech dvě svoje zařízení. Pak je však otázka, zda samotné provozování uvedeného bufetu ze strany SKM je dlouhodobě optimální řešení nebo zda jde hlavně o to, že nikoho jiného se jako provozovatele sehnat nepodařilo a bylo potřeba vzniklou situaci nějak rychle, byť třeba v některých ohledech nedokonale, vyřešit. 

Na FEL má bufet (přesněji podle názvu kavárna) otevřeno přes týden od 7.00 (to mi přišlo celkem vtipné, protože provozní doba samotné budovy je od 7.15 a předtím se dovnitř potenciální zákazníci dostanou jen těžko) do 17.00. To je celkem slušné, ale po večerech případně v sobotu dopoledne zůstává zavřeno.

Další důležitá otázka se týká sortimentu nabízeného v uvedených bufetech. Zde je třeba říct, že alespoň v zásadě je nabízen i v bufetu-kavárně na FEL v poptávkovém řízení vyžádaný sortiment jako párek v rohlíku, různé obložené housky apod. Nedokáži říct, zda je nabídka v této oblasti lepší či horší než v minulosti, protože zase tak často bufety nenavštěvuji. Občas slyším stížnosti na poměrně vysoké ceny v bufetu na FEL nebo pomalejší obsluhu v bufetu na FAV/FST, ale opět neumím alespoň rámcově objektivně posoudit, zda se jedná o jednotlivosti či nějaký obecnější trend. Osobně mám z těch několika mála návštěv v uvedených bufetech v poslední době celkem dobrý pocit, obsluha byla bez problémů a vždycky jsem si z nabídky dokázal něco vybrat (ale možná mám jen malé nároky… 🙂

Určitě si ale myslím, že bychom se měli ohlédnout zpátky a vážně se pobavit o tom, co uvedená změna přinesla. Budu proto rád, když svůj názor vyjádříte v anketách (zvlášť pro oba uvedené bufety) popř. napíšete do komentářů.                

Přidej komentář jako první k "Bufety na FEL a FAV/FST rok poté"

Zanechte komentář