Zajímavosti o studentské organizaci IAESTE

Připravili jsme si pro vás cyklus zajímavostí o naší studentské organizaci. Budeme vás informovat o historii, lokálních centrech, stážích či současných projektech IAESTE doma i ve světě. Zajímavosti budeme pravidelně zveřejňovat na www.facebook.com/iaesteLCplzen a na G+.

 

Zde je první zajímavost 🙂

 

Věděli jste, že IAESTE má v České republice sedm lokálních center?

 

Naše organizace působí při těchto vysokých školách: ZČU Plzeň, ČVUT Praha, VŠCHT Praha, TU Liberec, VUT Brno, UTB Zlín a VŠB Ostrava.

 

Všechna lokální centra mají svoji vlastní členskou základnu, kterou tvoří studenti vysokých škol a členové akademické obce. Centra fungují jako samostatné právní subjekty a svou činností se snaží působit na studenty, vysoké školy a firmy tak, aby život studentů a především jejich profesní start a kariéra byli co nejpříjemnější a co nejjednodušší. Toho se organizace IAESTE snaží dosáhnout prostřednictvím ať už Výměnného programu zahraničních stáží, provozováním jobportálu iKariera.cz, vydáváním Katalogu iKarierá či pořádáním oblíbených Veletrhů iKariéra a Veletrhů pracovních příležitostí.

Ovšem to nejpodstatnější je osobní rozvoj vlastních členů. Nejen díky různorodým školením, každodennímu styku se zahraničím, ale především díky kontaktu s významnými společnostmi ať už po telefonu či na osobních schůzkách. To jsou zkušenosti, které současné školství nenabízí a které zde můžeš nabýt v kolektivu přátel, kteří se nezapomínají bavit.

 

 

 

 

 


IAESTE ZČU Plzeň

Husova 11
306 14 Plzeň
zcu@iaeste.cz www.zcu.iaeste.cz www.facebook.com/iaesteLCplzen                                                                                                            

 

Přidej komentář jako první k "Zajímavosti o studentské organizaci IAESTE"

Zanechte komentář