Zapsáni do historie…Díl 3. Antonín Bulín

Po krátké pauze jsme si pro vás, čtenáře, připravili další dílek naší skládačky jménem „Zapsáni do historie…“ Rozhovor nám tentokrát neposkytl nikdo jiný než Ing. Antonín Bulín, MBA. Ing. Bulín je na ZČU známý jako kvestor univerzity, který nastoupil do své funkce v dost složité době, kdy před menzou demonstrovali studenti a univerzitě hrozila i nucená správa ze strany ministerstva. Jak se s těmito problémy vypořádal, a co považuje za svůj největší úspěch, se dočtete v následujícím článku.

Snad abychom začali chronologicky, jako tomu bylo i u článků předcházejících. Pan kvestor býval studentem Fakulty elektrotechnické, kde studoval na katedře kybernetiky automatizované systémy řízení. Dnes byste se mohli pozastavit nad tím, že KKY přeci není na Fakultě elektrotechnické a měli byste samozřejmě pravdu. Katedra se po vzniku FAV přesunula pod tuto fakultu a sám pan kvestor tvrdí, že by býval byl i pyšným absolventem FAV, neboť k ní má též silné vazby. 

V každém případě pan Bulín neskončil jen u toho, že absolvoval tento obor. Na univerzitě zůstal a učil zde programování a též zpracování digitalizovaného obrazu. To se v té době rovnalo spíš dohánění ujetého vlaku, protože na západ od nás byli v tomto oboru o poznání dál. U uvedených disciplín se ale pan Bulín dlouho neohřál, protože i v souvislosti se společenskými změnami po roce 1989 pokládal za rozumné obrátit svoji pozornost poněkud jiným směrem.   

V roce 1991 přišel tehdejší rektor doc. Jiří Holenda s návrhem, že by pod nově vznikající ZČU mohl být vytvořen ústav managementu. Možná, že mnozí tušíte, že právě toto byl první krok procesu směřujícího ke vzniku Fakulty ekonomické a pozitivní rozhodnutí, které v budoucnosti ovlivnilo osudy tisíců studentů a studentek. Jenže to není všechno. Právě ústav managementu se stal zárodkem i pro Fakultu humanitních studií – nám dnes známou jako Fakultu filozofickou. Tady se tehdy psala historie. Myšlenkou, která stála za vznikem ústavu, bylo posílit na ZČU tradičně velice silné technické obory i o kvalitní výuku řízení a managementu. A právě pan Bulín od začátku působil na tomto ústavu, kde zužitkoval své technické vzdělání a manažerské schopnosti.   

V té době, souběžně s prací na univerzitě, spolupracoval se svým kolegou a přibližně tři roky se staral o rozpočet města Plzně. V té době mimo jiné vznikl i první elektronický rozpočet města. Získané zkušenosti mu poté daly možnost nastoupit k dalšímu studiu na Českém manažerském centru a pokračovat dále ročním studiem na univerzitě v Pittsburghu.  Tam si jako řadový student prošel řadou předmětů a získal potřebný rozhled. Když se vrátil, tak nejprve učil na výše zmíněném centru, ale brzy zakusil i jiné možnosti. Po několika letech však zaslechl zoufalé volání své Alma máter, která si zrovna procházela těžkým obdobím, kdy ji kvůli finančním nesrovnalostem a chybějícím 70 mil. Kč hrozila dokonce nucená správa ze strany ministerstva. Proto se na konci roku 2004 rozhodl přihlásit do konkurzu na kvestora (po již zmiňovaném ing. Královi viz článek Zapsáni do historie č. 2), který následně vyhrál a v roce 2005 nastoupil do této funkce.  

Pan kvestor Bulín je nejvíce hrdý na to, že se tehdejší vážnou situaci ZČU podařilo zvládnout.    Po dvou letech už univerzita ve ztrátě nebyla, takže nebezpečí nucené správy ze strany ministerstva zcela pominulo. Menza se též vzpamatovala (počet celkem vydávaných jídel se od roku 2004 více než dvojnásobil, přestože počet studentů narostl jen velmi mírně) a dokonce postupně rozšířila provoz o nové pobočky (bufety na Klatovské, FAV/FST a na kolejích na Lochotíně), kde je pouze výdej jídel a další doplňkové prodeje (např. pizzy). K tématu menzy jsme též dostali vyjádření, že menza má kapacitu až pět tisíc jídel denně (momentálně produkuje přibližně 3,5 tis.), ale že chybí místo k sezení. To se vedení snaží ve spolupráci např. s lidmi z CIVu řešit a proto také byly namontovány před časem kamery, aby si studenti mohli zjistit, zda je v menze právě plno a případně tomu přizpůsobit v rámci možností čas svého oběda. Možná bychom tuto službu mohli využívat častěji – co říkáte? 😉 

Další z věcí, na které pan kvestor považuje za svůj úspěch je ten, že okolo sebe vytvořil spolehlivý tým lidí. V neposlední řadě zmínil, že je pyšný na probíhající výstavbu nového kampusu (do značné míry díky získaní projektů z operačního programu VaVpI). Pan kvestor rovněž zastupuje v reprezentativní komisi kvestorů českých vysokých škol (poradní orgán náměstka ministra školství). Osobně se domnívám, že zásluhy na to rozhodně má!

pan kvestor

 

 

Přidej komentář jako první k "Zapsáni do historie…Díl 3. Antonín Bulín"

Zanechte komentář