Volby do AS ZČU a dodržování předpisů univerzity

Listopad bude na ZČU ve znamení voleb. Rozhodovat by se mělo o složení Akademického senátu ZČU a nově obsazeno bude rovněř 5 fakultních senátů (FAV, FEK, FEL, FPE a FUD, přičemž FST volila už v říjnu). Na dvou fakultách (FEK a FEL)  by pak měly proběhnout volby děkanů. O všech těchto hlasováních Vás bude náš server podrobně informovat. Zatím se však sami potýkáme s nedostatkem informací v důsledku nedodržování příslušných lhůt stanovených ve volebních řádech…Seznamy kandidátů do AS ZČU by měly být zveřejněny podle příslušného Volebního a jednacího řádu nejpozději dva týdny před prvním dnem obecného termínu řádných voleb, jímž je týden 4. – 10.11. 2013. Pod tím bych očekával pondělí 21.10., schválený harmonogram voleb pak lhůtu dvou týdnů vykládá tak, že by seznam kandidátů a informace o termínu a místě voleb měly být zveřejněny na Úřední desce ZČU nejpozději v pátek  25. 10. 2013. Bohužel v reálu nebyly příslušné informace uveřejněny ani v pondělí, ani v pátek, a nejsou na webu k dispozici do této chvíle… Samozřejmě se může stát, že v návalu jiných povinnností se na včasné zveřejnění prostě zapomene. Samo o sobě to však ukazuje, jaká váha je volbám do senátu na ZČU věnována. Navíc se tu otevírá prostor pro případné stěžovatele na průběh voleb, ačkoliv se asi nedá očekávat, že by někdo toto hlasování bral tak váážně, že by měl potřebu si stěžovat.      

Pokud jde o volby do fakultních senátů, měly by být kandidátky zveřejněny nejpozději týden před prvním dnem obecného termínu, což znamená, že by měly být k dispozici na úředních deskách příslušných fakult do dnešního dne, nejpozději do zítřka. Dosud je k dispozici kandidátka pouze na FAV, kde na 6 míst ve studentské komoře kandiduje 6 studentů, z toho 5 doktorandů a jeden student 3. ročníku navazujícího magisterského studia. Volby zde ve studentské části budou pouhou formalitou… 

 

Přes to všechno je třeba říct, že volby do AS ZČU i hlasování na fakultách mají veliký význam. Nový univerzitní senát bude na podzim 2015 volit rektora, zásadní pravomoce má i v řadě dalších oblastí!

Pokud se chcete o fungování AS ZČU dozvědět více, poslouchejte diskuzní pořad Dioné on Air, který budeme vysílat v úterý 29.10 od 19 do 20 hodin na rádiu Bomba (www.radiobomba.zcu.cz). Našimi hosty budou současný předseda AS ZČU RNDr.  Petr Tomiczek, CSc. a předsedkyně Studentské komory senátu Bc. Alena Kašáková.

Hned, jak budou kandidátky k dispozici, Vám pak přineseme další informace o přípravě a průběhu voleb.                

Přidej komentář jako první k "Volby do AS ZČU a dodržování předpisů univerzity"

Zanechte komentář