Připrav si krátkou prezentaci v cizím jazyce a získej ceny, brigády a kontakty na soutěžní konferenci!

Konference 2014

18.11. 2014 Ústav jazykové přípravy pořádá již 7. ročník soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích v areálu ZČU na Borech. Všichni zájemci z řad studentů všech fakult ZČU a středních škol jsou zváni k účasti.

Podmínkou účasti je v přednesení odborné prezentace v cizím jazyce. Každý účastník následně dostane související otázky od několikačlenné poroty. Přihlášení studenti tak sebou porovnají nejen získané prezentační, ale i komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, románských jazycích a češtině pro cizince.

Studentské prezentace a následné diskuze na prezentované téma jsou hodnoceny porotami s mezinárodním zastoupením, ve kterých v předchozích letech vedle významných vědců naší univerzity, jako např. Prof. Ing. Ivo Doležela CSc., Prof. Ing. Jiřího Koženého CSc., Prof. Dr. Bohuslava Maška, Prof. RNDr. Zdeňka Ryjáčka DrSc., Prof. Ing. Rainer Hallera, Dr., Prof. Ing. Stanislava Hosnedla, CSc., zasedli i zástupci sponzorských subjektů, např. organizace British Council, Velvyslanectví Ruské federace, nakladatelství Fraus a Oxford University Press, společnosti Comtes FHT, Czech Precision Forge, Bohemia Sekt, Student Agency,  Robert Bosch, Siemens, MBtech, Elektronický zkušební ústav,  Kovosvit MAS, Ricardo, Kermi a FDU Ladislava Sutnara.

Prostřednictvím konference se každoročně daří realizovat propojení jazykové výuky s podnikovou a vědeckou praxí. Vysokoškolští studenti předvádějí přítomným zástupcům sponzorských firem nejen jazykovou vybavenost, ale i svůj obor studia. Firmy vyjadřují zájem o spolupráci jak svými vlastními vstupy v úvodu konference, ve kterých studentům nabízejí stáže, brigády a odborné vedení bakalářských a diplomových prací, tak předáním hodnotných cen vítězům.

Výstupem konference je sborník příspěvků všech účastníků ve formě CD, každý účastník se tedy stane autorem oficiálně publikovaného článku.

Pokud máte o účast v soutěži zájem, vyplňte do 24.10.2014 přihlášku. V oddílu Studentská konference dále naleznete leták, program a zprávu o loňském ročníku, včetně fotografií a komentářů loňských vítězů.

Soutěž je veřejná, všichni studenti ZČU mohou přijít podpořit své spolužáky, kteří se do soutěže přihlásí, případně se seznámit s organizací a atmosférou soutěže a zvážit svoji vlastní účast na konferenci v následujících ročnících.

Mgr. Eva Adamcová
adamcova@ujp.zcu.cz
Koordinátor konference

Přidej komentář jako první k "Připrav si krátkou prezentaci v cizím jazyce a získej ceny, brigády a kontakty na soutěžní konferenci!"

Zanechte komentář