Rozhovor s vedoucí Ruského centra Mgr. Vlastou Klausovou

Věděli jste, že je na univerzitě Ruské centrum? Dioné pro Vás připravilo rozhovor s vedoucí Ruského centra paní Mgr. Vlastou Klausovou.

Co může Ruské centrum nabídnout českým i ruským studentům?

Ruské centrum je především zaměřeno na výuku ruského jazyka a nabízíme kurzy různých úrovní od úplných počátků až po konverzace s rodilými mluvčími nebo kurzy tzv. na míru – v současné době učíme kurzy pro Fakultu zdravotnických studií. Do Ruského centra může přijít jakýkoliv zájemce z řad studentů Západočeské univerzity. Máme kurzy, které jsou vedeny jako celouniverzitní nabídka, ale díky tomu, že je ruské centrum dotováno fondem RUSSKIY MIR v Moskvě, přijímáme do kurzů takové zájemce, kteří nemají dostatečný počet kreditů a chtěli by dále pokračovat v jazyce, takže mohou i bez kreditové dotace kurz navštěvovat. Kromě klasických výukových kurzů děláme i jiné aktivity spojené s česko-ruskými posezeními, s různými soutěžemi, semináře, přednášky, a mnoho dalších zájmových aktivit. A těchto akcí se zúčastní nejen studenti, ale také zájemci z řad veřejnosti a velice často zveme zahraniční studenty, kteří kmenově studují na Západočeské univerzitě, a nebo jsou zde na výměnném pobytu např. přes Erasmus nebo jiných výměnných programech.

 

Je nějaká možnost pro českého studenta, aby mohl studovat v Rusku?

Ano, velice dobrá otázka a velice aktuální. Včera 5. března jsme měli návštěvu z Prahy z ruského střediska vědy a kultury při velvyslanectví Ruské federace a byl přednesen absolutně konkrétní návrh a nabídka, jak se mohou čeští studenti dostat na studium do Ruska. Byl podán obšírný výklad ohledně bakalářského, magisterského, ale i doktorského studia, a v současné době jsou volné nabídky, které je možné obsadit, když se dodrží určité podmínky a pochopitelně deadline termínů. V posledních dnech jsme řešili ještě jednu příjemnou událost, protože kolegyně, která učí zde v Ruském centru Mgr. Varvara Golovatina, byla v loňském roce vyhlášena jako nejlepší učitelka ruského jazyka za hranicemi Ruska, a součástí této výhry byly zdarma dvě místa studovat magisterský studijní program v Rusku pro humanitního studenta a pro studenta strojní fakulty.

 

Na co jste nejvíce pyšná ohledně Ruského centra?

Já jsem nejvíce pyšná na tu výstavbu, protože samotná výstavba a samotné vybudování Ruského centra mně osobně zabrala (ale nestěžuji si na to) celé dva roky. Ono to je o tom, že se muselo hodně vyjednávat a museli jsme dokazovat, že jsme hodnověrní partneři pro tak významnou organizaci jako je fond RUSSKIY MIR. Musely se sepisovat smlouvy, uvádět počty studentů, vyhradit místo v Západočeské univerzitě, kde bude Ruské centrum zbudováno. Skutečně taková před-administrativa byla velmi složitá. Já osobně v rámci těchto přípravných akcí jsem se zúčastnila jedné jazykové stáže, bylo to v Ruské univerzitě Družby národů v Moskvě, kde jsem získala titul: „Učitel ruského míru“, s licencí výuky ruštiny v Ruském centru v Plzni. V roce, kdy jsme otevírali Ruské centrum, bylo to 12. prosince 2012, jsme byly první Ruské centrum fondu RUSSKIY MIR na území ČR. Srdečně zvu všechny zájemce, kteří by chtěli vidět Ruské centrum nebo by se chtěli učit ruštinu, přijďte se podívat, protože vše co uvidíte včetně stavebních úprav, nábytku, techniky atd., bylo financováno ruským partnerem z Moskvy.


A naopak je něco co chcete změnit v Ruském centru?

Jsou věci, které zatím nejdou změnit, ale je to takové krátké postěžování, že se Ruské centrum zatím nedostalo do širšího povědomí, jednak třeba vetší návštěvnost studentů, kteří zde mohou využívat knižní fondy, mohou sledovat ruskou televizi. Na všech našich počítačích, které jsou v Ruském centru, máme zdarma přístup na servery různých ruských knihoven a podobně. Druhá věc je skutečnost, že neprochází nebo neprobíhá žádná větší spolupráce s ostatními pracovišti nebo fakultami ZČU, které by mohly využívat prostoru Ruského centra pro své akce a různé prezentace.

 

Další otázka je mířena přímo na Vás, jak jste se dostala ke studiu ruského jazyka?

Ke studiu ruštiny jsem se dostala už dávno, protože ruštinu jsem měla už povinně od čtvrté třídy základní školy. Dále jsem jí měla na gymnáziu a z ruštiny jsem maturovala jako z volitelného předmětu. Díky mé přísné paní učitelce na gymnáziu jsem si zároveň i ruštinu zvolila jako můj hlavní obor na VŠ a společně s dějepisem jsem ruštinu vystudovala na Filozofické fakultě v Praze. Od svého absolvování až do dnešních dnů, když to řeknu velmi laicky, se ruštinou živím. Bylo sice krátké období, kdy jsem končila učit na gymnáziu v Rokycanech – bylo to po roce 1989 – a to byl o ruštinu úplně nulový zájem. Toto období negace jsem strávila na mateřské dovolené, a poté jsem několik let soukromě pracovala na živnostenský list jako soukromá učitelka, také jsem spolupracovala s překladatelskou agenturou a již 13 let působím na Západočeské univerzitě v oddělení slovanských jazyků.

 

Jaký máte názor na nynější napětí mezi Ruskem a západem?

Pochopitelně každý člověk na to má svůj vlastní názor, nebudu tady ventilovat své politické názory, protože můžu mít názor jakýkoliv, ale jsem přesvědčena, že do výuky ruského jazyka a do ukázek ruské kultury politika rozhodně nepatří. Zastávám i názor, že nejen Ruské centrum, ale UJP při ZČU, ale i celá Západočeská univerzita v Plzni, by měla být apolitická a měla by se zdržovat od jakýchkoliv razantních politických projevů, protože jsme zaměřeni na výuku cizího a jazyka a cizí kultury. A mně nepřísluší, abych se zde zabývala nějakými politickými diskuzemi se studenty, já jsem jazykář.

 

Jaký máte celkový vztah k Západočeské univerzitě?

Já ZČU hodnotím kladně. Kladněji hodnotím z toho důvodu, že jsem zaměstnanec, akademický pracovník a pochopitelně jsem loajální. Pracuji zde už 13 let na pozici lektora, a v současné době jsem vedoucí oddělení slovanských jazyků a vedoucí Ruského centra. Jsem nyní velice spokojená, protože zastupuji UJP i v jiných celouniverzitních týmech např. strategický tým. Byla jsem členkou kreditní skupiny, takže do chodu ZČU vidím trochu z jiné stránky. Neříkám, že bych byla plně na 100 % spokojena, ale není tady nic, co bych vytkla, ve ve všech ohledech jsem spokojena. Je to můj zaměstnavatel a já jsem opravdu spokojená. Toto je můj názor.

 

Dioné děkuje paní Mgr. Vlastě Klausové, za poskytnutí rozhovoru a svého času.

Přidej komentář jako první k "Rozhovor s vedoucí Ruského centra Mgr. Vlastou Klausovou"

Zanechte komentář