Kolem uni se přeci jen něco děje

V diskuzích jste si přáli dozvídat se novinky z dění okolo univerzity, proto jednu takovou přináším.

Ve středu 25. listopadu AS ZČU projednal a vzal na vědomí zřízení věcného břeme k několika pozemkům, a to z důvodu výstavby „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.

V rámci této stavby budou realizovány mimo jiné tyto stavební objekty (přeložky inženýrských sítí), jejichž budoucím vlastníkem bude budoucí oprávněný, tj. statutární město Plzeň:
–    SO 301.6 – Kanalizace – samostatná tramvajová trať
–    SO 303.6 – Odvodnění točka ZČU
–    SO 310.1 – Vodovodní řady a přípojka
–    SO 310.2 – Přeložka vodovodních řadů DN600
–    SO 410 – Slaboproudé rozvody SITmP a SVSmP

Předmětem této smlouvy bude oboustranný závazek smluvních stran uzavřít do dvanácti měsíců po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“, nejpozději však do 31. prosince 2015, smlouvu o zřízení věcného břemene. Podkladem pro uzavření této smlouvy bude geometrický plán skutečného rozsahu věcného břemene. Správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí zaplatí budoucí oprávněný.

Že bychom se přeci jen dočkali tramvaje na zelený trojúhelník? 🙂

Přidej komentář jako první k "Kolem uni se přeci jen něco děje"

Zanechte komentář