Studentské Nečtiny 2010

O víkendu 29. – 31.10. proběhne na zámku v Nečtinech již 3. ročník tzv. Studentských Nečtin. Členové SK AS ZČU, studentských komor fakultních senátů a zástupci studentských organizací působicích na ZČU na této akci tradičně diskutují o řadě aktuálních témat. A co bude na programu letos?


K velmi významným bodům jednání bezpochyby patří představení návrhu nového Studijního a zkušebního řádu, který přes prázdniny připravoval tým pod vedením prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost PhDr. Evy Pasáčkové, CSc. Paní prorektorka do Nečtin dorazí v sobotu dopoledne a seznámí studenty s hlavními novinkami v tomto důležitém dokumentu.


Zajímavá bude nepochybně i diskuze s oběma kandidáty na rektora plánovaná na sobotní odpoledne. Dá se očekávat, že v Nečtinech bude v porovnání s oficiálním představením kandidátů realizovaným ve středu 20. října věnována velká pozornost tématům jako je například podpora studentských aktivit či problematika studentského hodnocení kvality. Určitě se ale bude mluvit i o dalších důležitých bodech.


Během celého víkendu se bude rovněž diskutovat o jednotlivých kapitolách Cílů SK AS ZČU, které jsou vyvěšeny na www.skas.zcu.cz (položka Cíle komory). Nedílnou součástí budou i workshopy věnované spolupráci jednotlivých studentských organizací, zvyšování informovanosti především u studentů 1. ročníků a hodnocení kvality výuky. Části programu se zúčastní i rektor ZČU doc. Ing. Josef Průša, CSc. a předseda AS ZČU doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.  


Průběh jednání a jeho hlavní výsledky poté budete moci během víkendu průběžně sledovat v on-line reportáži, kterou pro vás přímo z místa připraví redaktoři Dioné.       

Přidej komentář jako první k "Studentské Nečtiny 2010"

Zanechte komentář