Výsledky voleb – kolejní samosprávy, GRAS, SK RVŠ

V týdnu od 18. do 24. října proběhly na kolejích volby představitelů kolejních samospráv pro funkční období listopad 2010 – říjen 2011. Hlasy byly sečteny na středeční schůzi SK AS ZČU, kde se zároveň volil jeden zástupce studentů do komise GRAS (Grantová podpora aktivit studentů) a delegát+náhradník do Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ). A jak všechna ta hlasování dopadla?


Hlavním rysem voleb na kolejích byl stejně jako v minulých letech nezájem voličů i samotných potenciálních kandidátů. Na lochotínských kolejích (L1,L2) a Máchovce 20 (B2) hlasování dokonce vůbec neproběhlo, protože se ve stanoveném termínu nikdo nepřihlášil. Volit by se zde tedy mělo (pokud se nějaký zájemce najde) až v náhradním termínu. 


Formální bylo rovněž hlasování na Máchovce 14-16 (B1), kde mohou být zvoleni 2 představitelé samosprávy. Jediným kandidátem byl Bc. Martin Ptáček (Heky), z 20 hlasujících ho podpořilo 18, zbylé 2 hlasy byly neplatné. Podobná situace nastala také na kolejích na Borské (A1-3), kde se o možná 3 místa ucházeli 2 kandidáti. S 13 hlasy byl na tom o něco lépe Šimon „Brko“ Šatra, 7 hlasů získal Tomáš Veselý. Zvoleni jsou samozřejmě oba. Ani nemožnost výběru z více kandidátů neoradila od hlasování řadu studentů bydlících na koleji FEK v Chebu. Hlasovat jich přišlo (na velikost tamní koleje) velmi slušných 81, všechny odevzdané hlasy získala Katarína Kubičárová.


Alespoň nějaká konkurence byla na Baarovce (B3), kde na 1 místo kandidovali Bc. Ota Faldyna z FEL a Martina Kuncová z FEK. Na tradičně felácké koleji zvítězil (snad i díky předvolebnímu guláši) Ota Faldyna s 32 hlasy, druhá kandidátka získala 6 hlasů, 2 lístky byly neplatné. Více zájemců na jediné volné místo bylo také na Klatovské, se 40 hlasy vyhrál František Schneider, zbylých 12 hlasů obdržel Bc. Tomáš Nikl. Zajímavostí tamních voleb byla velmi vysoká účast mezi zahraničními studenty, u našich to už bylo podstatně horší. Detailní výsledky ze všech kolejí je možné najít na stránkách www.skas.zcu.cz.    


O volné místo v komisi GRAS se ucházeli 3 kandidáti – Bc. Jan Korunka, Martin Roland a Denisa Wágnerová. Hned v 1. kole byla zvolena studentka FPE a předsedkyně tamní organizace SKVAIP Denisa Wágnerová. Při volbě delegáta do SK RVŠ uspěla rovněž v 1. kole studentka FPR Bc. Rudolfina Knotová, náhradníkem byl zvolen zástupce FF Bc. Petr Baierl.


Všem zvoleným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich práci.        

Přidej komentář jako první k "Výsledky voleb – kolejní samosprávy, GRAS, SK RVŠ"

Zanechte komentář