Reportáž z 1. ročníku Konference studentských časopisů

Na začátku prosince proběhl v Brně na půdě Masarykovy zemědělské a lesnické univerzity 1. ročník celorepublikové Konference studentských časopisů (před rokem se na stejném místě konal pokusný nultý ročník). A náš server u toho samozřejmě nemohl chybět.


Setkání pořádal časopis Lef působící na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU. Pozváno bylo téměř čtyřicet různých studentských časopisů a informačních serverů Upřímně řečeno, docela mi překvapilo mi, že jich tolik na českých vysokých školách existuje, ale je tomu skutečně tak. Je však třeba říct, že počty se poměrně rychle mění, některé časopisy jsou již delší dobu ve „stádiu klinické smrti“, jiné naopak nově vznikají.


Bohužel silně nepříznivé povětrnostní podmínky a snad i lenost některých na akci dopředu registrovaných časopisů, s účastí pořádně zamávaly. A tak se nás nakonec v zasedaní místnosti fakulty, kde se celá akce konala, sešlo pouze asi 8 z celkem čtyř studentských medií. Vedle organizátorů a našeho serveru dorazila ještě zástupkyně z Humanitního revue vydávaného na Fakultě humanitních studií UK a kolegové z časopisu E-fekt, který působí na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií brněnského VUT.


Po desáté hodině zahájil celou akci děkan pořádající fakulty doc. Petr Horáček. Následovaly prezentace jednotlivých časopisů. Za Plzeň jsem vedle našeho serveru v krátkosti odprezentoval s rádio Bomba a časopis Ubík vydávaný (resp. zatím jednou vydaný) Ústavem birologie. Právě ten sklidil podle očekávání největší ohlas:) Po skončení oficiální části následovala prohlídka fakulty, bohaté občerstvení (při němž se znatelně nižší než plánovaný počet účastníků projevil jako nesporná výhoda…) a neformální diskuze o možné budoucí spolupráci mezi zúčastněnými subjekty. A pak už následovala jen zábavná cesta zpátky do Plzně, během níž jsem se měl možnost důvěrně seznámit s krásami celé řady českých a moravských nádraží, na nichž vlaky vesele stály a nabíraly zpoždění.  


Celá akce probíhala i přes poměrně nízký počet účastníků na velmi slušné úrovni a v příjemné atmosféře. Snad se kolegové z Lefu nenechají odradit a konferenci připraví i v dalším roce. Zároveň se snad podaří konečně trochu rozhýbat spolupráci mezi studentskými médii z celé republiky. V rámci toho pro vás Dioné připravuje miniseriál, v jehož rámci se budete moci postupně seznámit s tím, jak fungují studentská média na jiných českých vysokých školách. Na první takto zaměřený článek se můžete těšit již po Vánocích.    


brno1


Čekání na Godota resp. na další přihlášené účastníky…


brno2


Zahájení konference


brno3


Prezentace brněnského E-fektu



brno4


Titulní stránka jednoho z čísel E-fektu – téma: rivalita mezi „feláky“ a „ajťáky“ v Brně



brno5


Časopis Lef informuje o loňském ročníku Konference


brno6


Humanitní revue se připravuje na prezentaci


brno7


HUMR v akci

brno8


Bez společné fotky na závěr by to snad ani nešlo…



Z poskytnutí fotografií děkuji organizátorům z časopisu Lef.

Přidej komentář jako první k "Reportáž z 1. ročníku Konference studentských časopisů"

Zanechte komentář