Podpisová akce na podporu setrvání Dr. Štěpánka na FST

Fakultou strojní v těchto dnech hýbe diskuze o případném ukončení pracovního poměru resp. snížení úvazku jednomu z vyučujících
z Katedry materiálu a strojírenské metalurgie (KMM), RNDr. Ivo Štěpánkovi.
Doktor Štěpánek se zabývá problematikou depozice a analýz chování a vlastností povrchových vrstev, na katedře působí od roku 1995. Zajišťuje výuku cvičení v předmětech Nauka o materiálu a Strojírenské materiály. V současné době navrhuje vedení katedry v souvislosti s ekonomickými problémy KMM (zapříčiněnými především nízkým počtem studentů, ale i relativně nižším objemem prostředků získaných z výzkumu a vývoje) snížení jeho úvazku na 0,5 (původně bylo dokonce navrhováno ukončení pracovního poměru), což je pro něho nepřijatelné.

Proti tomuto kroku se zdvihla vlna nevole ze strany řady studentů, kteří upozorňují jak na pedagogické kvality doktora Štěpánka, tak i na jeho výsledky v oblasti VaVaI. Během několika dnů se do skupiny požadující jeho setrvání na ZČU a nekrácení úvazku připojilo zhruba 150 lidí. V pondělí kolem poledne proběhla petiční akce, kdy bylo během jedné hodiny získáno 76 podpisů. Petice byla následně předána děkanovi FST doc. Jiřímu Staňkovi, který přislíbil studentům další jednání o tomto tématu.

Text petice i další informace k tomuto tématu můžete najít na stránkách autorů petice na Facebooku. Situaci budeme dále sledovat, rádi zveřejníme i případné stanovisko zástupců KMM, kteří snížení úvazku uvedeného akademického pracovníka navrhují. Rovněž uvítáme, pokud se k této záležitosti vyjádříte v komentářích.   

Přidej komentář jako první k "Podpisová akce na podporu setrvání Dr. Štěpánka na FST"

Zanechte komentář