1. Studentská konference katedry archeologie ZČU v Plzni

Dne 25. 11. 2010 se v Plzni konala první studentská konference studentů katedry archeologie ZČU. Hlavní myšlenkou této konference byla snaha umožnit studentům prezentovat výstupy z jejich bakalářských, diplomových či disertačních prací, popřípadě z jejich další výzkumné činnosti.

Konference díky vstřícnému přístupu vedení mohla proběhnout v prostorách přednáškového sálu Západočeského muzea. Konferenci zorganizovali studenti doktorského a magisterského studia pod záštitou vedoucího katedry doc. PhDr. Martina Gojdy, Csc., který také tuto akci zahájil. Na konferenci zaznělo celkem 18 příspěvků, které byly publikovány ve sborníku z konference. Konference byla rozdělena do tří sekcí „Pravěk, Středověk a Novověk a Přidružené metody“. O konferenci byl velký zájem nejen z řad studentů, ale i  široké veřejnosti, v přednáškovém sále bylo přítomno více jak 80 návštěvníků, pro které bylo rovněž zajištěno občerstvení.

Autor článku: Bc. Petr Baierl

 

 

Přidej komentář jako první k "1. Studentská konference katedry archeologie ZČU v Plzni"

Zanechte komentář